Automatyczny backup danych na Google Drive

Moderator: fracz

User avatar
fracz
Posts: 2262
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków

Post

 1. Przełącz się na roota: sudo su
 2. Pobierz aplikację gdrive wybierając odpowiednią dystrybucję (w większośći linux-386, maliny linux-rpi), nadaj jej prawa wykonania i przenieś ją do /usr/bin. Przykładowo:

  Code: Select all

  wget -O gdrive https://docs.google.com/uc?id=0B3X9GlR6EmbnLV92dHBpTkFhTEU&export=download
  chmod +x gdrive
  mv gdrive /usr/bin
  
 3. Wróć do swojego użytkownika, który jest w grupie docker i wykonaj tam komendę

  Code: Select all

  gdrive about
  Pokaże się link, który należy skopiować do przeglądraki i uzyskać access code. Należy go podać w konsoli. Po tym działaniu komenda gdrive about powinna pokazywać Twoje konto na Google Drive i quotę a gdrive list - listę plików.
 4. Stwórz nieudostępniony katalog na swoim Google Drive do którego będą przesyłane backupy bazy. Po wejściu do niego w przeglądarce pokaże się adres postaci

  Code: Select all

  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0OnuB36CtoeknVRX2xRbS1sT1E
  Interesuje nas identyfikator katalogu - ostania część adresu URL, czyli w powyższym przypadku

  Code: Select all

  0B0OnuB36CtoeknVRX2xRbS1sT1E
  .
 5. Utwórz skrypt backupujący, np. w katalogu domowym: https://gist.github.com/fracz/3c58c9981 ... 2315a12014 Dostosuj zmienne na początku skryptu tak by zawierały prawdziwe informacje.
 6. Nadaj prawa wykonania do skryptu i spróbuj czy wszystko działa:

  Code: Select all

  chmod +x backup.sh
  ./backup.sh
 7. Dodaj do crontaba automatyczne wykonywanie skryptu backupującego. Poniższa konfiguracja wykonuje backup co 2 godziny.

  Code: Select all

  0 */2 * * * /home/unicorn/backup.sh > /home/unicorn/backup.log 2>&1
  Stare backupy są usuwane po liczbie dni skonfigurowanej w skrypcie.
User avatar
makrz
Posts: 396
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Post

Witam
Mój problem jest taki, że stare backupy nie są usuwane. Coś pomieszałem?
Pozdrawiam

Code: Select all

#!/usr/bin/env bash

# Sample crontab: 0 */2 * * * /home/unicorn/backup.sh > /home/unicorn/backup.log 2>&1

NOW=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
BACKUP_FILE=supla-$NOW.sql
GDRIVE_DIR=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SUPLA_PATH=/home/pi/supla-docker
BACKUP_EXPIRATION_DAYS=2

cd "$(dirname "$0")"

source $SUPLA_PATH/.env && \
docker exec supla-db mysqldump -u root --password="$DB_PASSWORD" supla > $BACKUP_FILE && \
gzip $BACKUP_FILE && \
gdrive upload $BACKUP_FILE.gz --parent $GDRIVE_DIR --delete

sleep 5

OLD_BACKUPS=$(date -u -d "${BACKUP_EXPIRATION_DAYS} days ago" +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

OBSOLETE_BACKUPS=$(gdrive list -m 1000 --query \
"(('${GDRIVE_DIR}' in parents) and trashed=false and modifiedTime < '$OLD_BACKUPS'" \
--order "modifiedTime asc" --no-header | cut -d ' ' -f1)

while read -r OBSOLETE_BACKUP_ID; do
 if [ ! -z "$OBSOLETE_BACKUP_ID" ]; then
  echo Deleting $OBSOLETE_BACKUP_ID
  gdrive delete $OBSOLETE_BACKUP_ID
 fi
done <<< "$OBSOLETE_BACKUPS"
i mam tak:

Code: Select all

pi@SUPLA-SERWER:~ $ ./backup.sh
Uploading supla-20220327202839.sql.gz
Uploaded xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx at 3.3 MB/s, total 4.1 MB
Removed supla-20220327202839.sql.gz
Deleting Failed
Failed to get file: googleapi: Error 404: File not found: Failed., notFound
pi@SUPLA-SERWER:~ $

Return to “supla-docker”