ESP-01, DS18B20, Arduino IDE

Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1366
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

czw sty 16, 2020 2:17 pm

Moje podstawowe pytanie to ile można podpiąć czujników w trybie OneWire do GPIO2, żeby wszystko działało?
Ile czujników obsłuży Supla?
Czy korzystanie z Arduino IDE w jakiś sposób wpływa na tę ilość?

A teraz problem.

Gdy podłącze 1, góra 2 czujniki program zachowuje się normalnie. Wszystko chodzi.
Gdy podłączę ich więcej 3 czy 5 (a chcę podłączyć 21), program wariuje...
Co chwilę pojawia się Soft WDT Reset lub Exception(0) albo Exception(29) i tak w kółko.

Układ na razie jest na płytce stykowej i zasilany jest z zasilacza laboratoryjnego napięciem 3.3V (pobiera od 6mA do 10mA).

Programik jest prościutki, na razie tylko testuję sobie te czujniki.

Kod: Zaznacz cały

/**
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * 
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
 */
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>

OneWire oneWire(2);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
WiFiClient client;

// Setup Supla connection
const char* ssid   = "XXXXXXXX";
const char* password = "********";

// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
  double t = -275;
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
   {
     sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(channelNumber);
   };
  return t; 
}

void setup() {
 Serial.begin(74880);
 delay(10);

 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xF1,0x9B,0x71,0xC3,0x1C,0xD2,0x4C,0xD7,0x71,0x2E,0x1C,0x01,0xCB,0x19,0x9C,0x80};
 // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid

 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x3c, 0xf4, 0x31, 0x14, 0xfb, 0x17};

 /*
  * Having your device already registered at cloud.supla.org,
  * you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
  * then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
  * Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  */
  // Init DS18B20 library
 sensors.begin();
 
 // CHANNEL0 - RELAY
 //SuplaDevice.addRelay(2, true);  // 44 - Pin number where the relay is connected   
                   // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter 
                   // to enable "port value inversion"
                   // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH  

 // CHANNEL1 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);  // 45 - Pin number where the relay is connected  

 // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,   // 46 - Pin number where the 1st relay is connected  
//                   47, true);  // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected 

  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                // to enable the internal pull-up resistor


 // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
 //SuplaDevice.addSensorNO(2); // 2 - Pin number where the sensor is connected


 // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
 // SuplaDevice.addDHT11();
 // SuplaDevice.addAM2302();
 // SuplaDevice.addDHT22();

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "supla.*******", // SUPLA server address
          1,         // Location ID 
          "****");      // Location Password

}

void loop() {
 SuplaDevice.iterate();
}

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    Serial.println("WiFi init");
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }

    Serial.print("\nlocalIP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("gatewayIP: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}
Restart następuje w dowolnym miejscu poniżej zaznaczonego <<<<<<<

Kod: Zaznacz cały

15:18:30.314 -> localIP: 172.16.144.100
15:18:30.314 -> subnetMask: 255.255.255.0
15:18:30.348 -> gatewayIP: 172.16.144.1 <<<<<<<
15:18:32.606 -> SuplaDevice initialized
15:18:32.606 -> Not connected
15:18:32.641 -> Register in progress
15:18:32.641 -> Registered and ready.
15:18:33.187 -> Value changed
15:18:33.732 -> Value changed
15:18:34.282 -> Value changed
15:18:34.420 -> 
15:18:34.420 -> Soft WDT reset
15:18:34.420 -> 
15:18:34.420 -> >>>stack>>>
15:18:34.420 -> 
15:18:34.420 -> ctx: cont
No i ciekawy jestem co może być nie tak?
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Awatar użytkownika
klew
Posty: 2407
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

czw sty 16, 2020 2:32 pm

Spróbuj użyć tej wersji biblioteki: https://github.com/klew/arduino

Jest tam przykład na 4 DS-y. Można dodać "dowolną" ilość. Od strony oprogramowania nie ma problemów z 20-30 czujnikami.
Od storny HW (czyli ile zasilanie uciągnie, jakie rezystory, zasilacze itp) to nie pomogę ;)

Jeśli nie znasz adresów DS-ów, to uruchom program z biblioteki z jednym DS-em (może być bez adresu) i program na starcie wyświetli adresy wszystkich znaleziony urządzeń.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1366
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

czw sty 16, 2020 2:40 pm

Dzięki @klew w wolnej chwili sprawdzę to.

Na razie sprawdziłem na 3 innych ESP-01 i mam to samo restartowanie.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1366
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

czw sty 16, 2020 4:11 pm

OK, z nową biblioteką jest lepiej, ale pojawia się ograniczenie po stronie OneWire (chyba) do 16 czujników.

Kod: Zaznacz cały

Creating OneWire bus for pin: 2
Initializing OneWire bus at pin 2
OneWire(pin 2) Parasite power is OFF
OneWire(pin 2) Found 21 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x80, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x12}
Index 1 - address {0x28, 0x18, 0x96, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xF4}
Index 2 - address {0x28, 0x84, 0xB9, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xAF}
Index 3 - address {0x28, 0x1C, 0x95, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x66}
Index 4 - address {0x28, 0xFC, 0x8B, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x91}
Index 5 - address {0x28, 0x32, 0x74, 0x79, 0x97, 0x05, 0x03, 0x9B}
Index 6 - address {0x28, 0x96, 0xDD, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x94}
Index 7 - address {0x28, 0x56, 0x04, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xA6}
Index 8 - address {0x28, 0xCE, 0x0F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC6}
Index 9 - address {0x28, 0xAE, 0xA3, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x17}
Index 10 - address {0x28, 0xC9, 0xA2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x9C}
Index 11 - address {0x28, 0xE9, 0xF2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xBF}
Index 12 - address {0x28, 0x39, 0x34, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC5}
Index 13 - address {0x28, 0x15, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x48}
Index 14 - address {0x28, 0x2D, 0x8F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 15 - address {0x28, 0x43, 0xB1, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x8B}

Soft WDT reset

>>>stack>>>

ctx: cont
sp: 3ffffce0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3ffffe90: 3fffff50 00000010 3fff0ecc 40205136 
3ffffea0: 3fffff50 00000001 00000002 00000001 
3ffffeb0: 00000000 3ffffed0 00000008 40204ac4 
3ffffec0: 3fff0ee4 66a5a57f 3fffffb4 00000010 
3ffffed0: 3fffff50 3fff0eb0 0000000c 4020481e 
3ffffee0: 00000000 00000000 3ffe8ded 3ffeeb90 
3ffffef0: 3ffe86b1 00000010 3fff0eb0 40201948 
3fffff00: 000000a8 00000001 0000003c 0000008b 
3fffff10: 3278307b 30202c38 2c333478 42783020 
3fffff20: 30202c31 2c363178 41783020 30202c38 
3fffff30: 2c313078 33783020 30202c43 7d423878 
3fffff40: 00000000 feefeffe 00000002 c0713000 
3fffff50: 16f2e928 bf3c01a8 0000003c 402120e4 
3fffff60: 3fff0ea4 00000000 3fff0e64 40201b64 
3fffff70: 4e69f7e1 6e27ae2b 2fb51236 6e31c09d 
3fffff80: c67a9afa d740d61a 011c2e71 809c19cb 
3fffff90: feefeffe feefeffe feefeffe 3ffefb20 
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffefae0 40209d4c 
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe84f8 40100cad 
<<<stack<<<
Zdebugowany stack komunikuje:

Kod: Zaznacz cały

Decoding stack results
0x40205136: OneWire::search(unsigned char*, bool) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 449
0x40204ac4: DallasTemperature::setResolution(unsigned char const*, unsigned char, bool) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 251
0x4020481e: DallasTemperature::getAddress(unsigned char*, unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 132
0x40201948: Supla::Sensor::OneWireBus::OneWireBus(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 53
0x402120e4: operator new(unsigned int) at /workdir/repo/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc line 52
0x40201b64: setup() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 127
0x40209d4c: loop_wrapper() at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
Po pozostawieniu 15 czujników ruszyło:

Kod: Zaznacz cały

Creating OneWire bus for pin: 2
Initializing OneWire bus at pin 2
OneWire(pin 2) Parasite power is OFF
OneWire(pin 2) Found 15 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x80, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x12}
Index 1 - address {0x28, 0x32, 0x74, 0x79, 0x97, 0x05, 0x03, 0x9B}
Index 2 - address {0x28, 0x56, 0x04, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xA6}
Index 3 - address {0x28, 0xAE, 0xA3, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x17}
Index 4 - address {0x28, 0xC9, 0xA2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x9C}
Index 5 - address {0x28, 0xE9, 0xF2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xBF}
Index 6 - address {0x28, 0x39, 0x34, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xC5}
Index 7 - address {0x28, 0x15, 0xD2, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x48}
Index 8 - address {0x28, 0x2D, 0x8F, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 9 - address {0x28, 0x43, 0xB1, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x8B}
Index 10 - address {0x28, 0xE3, 0xA7, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x37}
Index 11 - address {0x28, 0x93, 0xC0, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0xEF}
Index 12 - address {0x28, 0xB3, 0xD7, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x74}
Index 13 - address {0x28, 0xBB, 0x43, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x7D}
Index 14 - address {0x28, 0x67, 0xC0, 0x16, 0xA8, 0x01, 0x3C, 0x41}
Device address not provided. Using device from index 0
WIFI: establishing connection with SSID: "SSID"
Using protocol version 8
Channel(0) value changed to 18.500000
Current status: SuplaDevice initialized
local IP: 172.16.144.80
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 172.16.144.1
Signal Strength (RSSI): -61 dBm
Current status: Not connected
Establishing connection with: supla.******** (port: 2015)
Connected
Current status: Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 10, server min version: 10)
Current status: Registered and ready.
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(0) value changed to 18.437500
Ostatnio zmieniony czw sty 16, 2020 5:20 pm przez Goral64, łącznie zmieniany 3 razy.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
elmaya
Posty: 1235
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

czw sty 16, 2020 5:02 pm

Prawdopodobnie wpływa to również na rozdzielczość używaną przez czujniki.
Przy rozdzielczości 10 możesz użyć więcej niż przy rozdzielczości 12.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1366
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

czw sty 16, 2020 5:10 pm

Udało mi się jeszcze podłączyć 2 czujniki więcej. Czyli łącznie 17. Jednak musiałem użyć do tego celu 2 portów.
W maksymalnej konfiguracji do portu 2 mam podpięte 11 czujników i 6 czujników do portu 0.

Nie mam pojęcia dlaczego tak jest :(
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1366
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

czw sty 16, 2020 5:59 pm

Po pobraniu ID maksymalnie 17 czujnika wywala się Soft WDT reset

Kod: Zaznacz cały

Decoding stack results
0x401002cc: delayMicroseconds(unsigned int) at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_wiring.cpp line 210
0x402050dc: OneWire::write_bit(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 220
0x40205148: OneWire::read_bit() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp line 242
0x40204dd8: DallasTemperature::isConversionComplete() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 360
0x40204e2c: DallasTemperature::blockTillConversionComplete(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 407
0x40204e80: DallasTemperature::requestTemperatures() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 374
0x402019b1: Supla::Sensor::OneWireBus::OneWireBus(unsigned char) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 73
0x4020b2a1: uart_set_debug(int) at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\uart.cpp line 933
0x4021233c: operator new(unsigned int) at /workdir/repo/gcc/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc line 52
0x40201a72: Supla::Sensor::DS18B20::DS18B20(unsigned char, unsigned char*) at D:\_profile\dokumenty\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 127
0x40201d75: setup() at D:\_profile\dokumenty\Arduino\ESP-01_DS18B20/ESP-01_DS18B20.ino line 119
0x40209fa8: loop_wrapper() at C:\Users\Mariusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Awatar użytkownika
klew
Posty: 2407
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

czw sty 16, 2020 6:23 pm

elmaya pisze:
czw sty 16, 2020 5:02 pm
Prawdopodobnie wpływa to również na rozdzielczość używaną przez czujniki.
Przy rozdzielczości 10 możesz użyć więcej niż przy rozdzielczości 12.
Dlaczego? Jaki wpływ ma rozdzielczość na ilość czujników?
elmaya
Posty: 1235
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

czw sty 16, 2020 6:26 pm

czas potrzebny na czytanie
Awatar użytkownika
klew
Posty: 2407
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

czw sty 16, 2020 6:34 pm

elmaya pisze:
czw sty 16, 2020 6:26 pm
czas potrzebny na czytanie
To raczej nie ma znaczenia. Biblioteka wysyła zapytanie o odczyt i dopiero po 5 s odczytuje wartości z termometru. Robi to nieblokująco.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”