Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
elmaya
Posty: 962
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

sob kwie 06, 2019 7:39 pm

Witajcie.

Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.
Przygotowałem firmware do obsługi rolet (roller shutter).
Możliwości firmware to:
- obsługa do 4 rolet
- obsługa do 8 przycisków, ręczne sterowanie roletami
- obsługa 4 x sensor (kontaktronowy czujnik otwarcia / zamknięcia)
- obsługa 1 x czujnik temperatury NTC 10 Kohm
Pamięć stanu w przypadku zaniku zasilania.
Led – wolne miganie (0,8 sekundy) połączenie wifi, szybkie miganie (0,2 sekundy) tryb konfiguracji wifi.

Obrazek

ESP8266
Gpio16(D0) – Status Led (podłącz do +3.3v używając rezystora 220ohm)
Gpio 5(D1) --SCL Mcp23017
Gpio 4(D2) --SDA Mcp23017
Gpio 3(RX) --Sensor 1 (kontaktron) PULLUP
Gpio14(D5) --Sensor 2 (kontaktron) PULLUP
Gpio12(D6) --Sensor 3 (kontaktron) PULLUP
Gpio13(D7) --Sensor 4 (kontaktron) PULLUP
Gpio 2(D4) --Mcp23017-Reset

MCP23017 – układ scalony (microchip)
VCC - - +3.3
Gnd - - GND
SCL - - esp Gpio 5(D1)
SDA - - esp Gpio 4(D2)
RESET - esp Gpio 2(D4)
Gpio A0 –Przekaźnik 1 zamykanie (closed)
Gpio A1 -- Przekaźnik 1 otwieranie (open)
Gpio A2 -- Przekaźnik 2 zamykanie (closed)
Gpio A3 -- Przekaźnik 2 otwieranie (open)
Gpio A4 -- Przekaźnik 3 zamykanie (closed)
Gpio A5 -- Przekaźnik 3 otwieranie (open)
Gpio A6 -- Przekaźnik 4 zamykanie (closed)
Gpio A7 -- Przekaźnik 4 otwieranie (open)

Gpio B0 -- Przycisk 1 otwieranie (open)
Gpio B1 -- Przycisk 1 zamykanie (closed)
Gpio B2 -- Przycisk 2 otwieranie (open)
Gpio B3 -- Przycisk 2 zamykanie (closed)
Gpio B4 -- Przycisk 3 otwieranie (open)
Gpio B5 -- Przycisk 3 zamykanie (closed)
Gpio B6 -- Przycisk 4 otwieranie (open)
Gpio B7 -- Przycisk zamykanie (closed)

24C32 – Pamięć EEPROM
Pin 1 -- Gnd
Pin 2 -- Gnd
Pin 3 -- Gnd
Pin 4 -- Gnd
Pin 5 -- SDA - Esp Gpio 4(D2)
Pin 6 -- SCL - Esp Gpio 5(D1)
Pin 7 -- Gnd
Pin 8 -- Vcc +3.3V

Kod Arduino, wykorzystuje zmodyfikowane biblioteki (SuplaDevice.cpp i SuplaDevice.h). Obydwa potrzebne pliki są w załączniku, wraz z gotowym skompilowanym firmware supla_R4_mcp23017_24C32_DOUT_16Mbit.bin

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include "SuplaDevice.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include "uEEPROMLib.h"
#include <DoubleResetDetector.h> 
#include <Ticker.h>   //for LED status
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
Ticker ticker;
#define status_led 16 //D4 
#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

byte input=0;
byte btnlast_val=0;
unsigned long btnlast_time;
int s;          //       ---------------- Status ------------------
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
bool tikOn = false;
#define BEGIN_PIN 100
Adafruit_MCP23017 mcp;
unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;
// uEEPROMLib eeprom;
uEEPROMLib eeprom(0x50);
int inttmp0 = -1;
bool savers0 = false;
int inttmp1 = -1;
bool savers1 = false;
int inttmp2 = -1;
bool savert0 =false; 
bool savers2 = false;
int inttmp3 = -1;
bool savers3 = false;
WiFiClient client;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout      = 180; // seconds to run for wifi config

void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
  
     switch(channelNumber)
     {  
  case 0:
  if ((!mcp.digitalRead(0))&&(!mcp.digitalRead(1))){
   inttmp0 = position;
   savers0 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp0 = position;
   savers0 = true;  
   }
  break;
  case 1:
  if ((!mcp.digitalRead(2))&&(!mcp.digitalRead(3))){
   inttmp1 = position;
   savers1 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp1 = position;
   savers1 = true;  
   }
  break;
 case 2:
  if ((!mcp.digitalRead(4))&&(!mcp.digitalRead(5))){
   inttmp2 = position;
   savers2 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp2 = position;
   savers2 = true;  
   } 
  break;
  case 3:
  if ((!mcp.digitalRead(6))&&(!mcp.digitalRead(7))){
   inttmp3 = position;
   savers3 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp3 = position;
   savers3 = true;  
   }
  break;
  } 
}

void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
 switch(channelNumber)
     {  
  case 0: 
   SuplaDevice.StopTimer();          
   eeprom.eeprom_read(1, &*position); 
   Serial.print("read position 0: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();
  break;
  case 1:
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(11, &*position); 
   Serial.print("read position 1: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 2:
  SuplaDevice.StopTimer();   
   eeprom.eeprom_read(21, &*position); 
   Serial.print("read position 2: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 3: 
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(31, &*position); 
   Serial.print("read position 3: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
     }  
}

void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
 switch(channelNumber)
     {  
  case 0:
   SuplaDevice.StopTimer();
    if (!eeprom.eeprom_write(50, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 0");
    } else {
    Serial.println("0 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(55, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 0");
    } else {
    Serial.println("0 ct ok");
   }
   SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
 case 1:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(60, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 1");
    } else {
    Serial.println("1 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(65, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 1");
    } else {
    Serial.println("1 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 2:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(70, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 2");
    } else {
    Serial.println("2 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(75, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 2");
    } else {
    Serial.println("2 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 3:
  SuplaDevice.StopTimer();    
  if (!eeprom.eeprom_write(80, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 0");
    } else {
    Serial.println("3 ut ok");
   }delay(0);    
   if (!eeprom.eeprom_write(85, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 3");
    } else {
    Serial.println("3 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 }  
}

void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
  switch(channelNumber)
     {  
 case 0: 
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(50, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(55, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));  
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 1:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(60, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(65, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 2:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(70, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(75, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 3:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(80, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(85, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time)); 
  SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
     }       
}

void tick(){
 //toggle state
 int state = digitalRead(status_led); // get the current state of D4 pin
 digitalWrite(status_led, !state);   // set pin to the opposite state
}
void saveConfigCallback () {         //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla R4")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  
  if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ticker.detach();
  digitalWrite(status_led, HIGH);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { // 10k Ntc Adc to Gnd and 100k Resistor Adc to +3,3v
  
   int val = 0;
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
   val += analogRead(A0);
   delay(1);
   }
   val = val / 10;
   double V_NTC = (double)val / 1023;
   double R_NTC = (Rs * V_NTC) / (Vcc - V_NTC);
   R_NTC = log(R_NTC);
   double t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
   t = t - 273.15;
     
   return t; 
}
void supla_timer() {

 unsigned long now = millis(); {
  
    input= mcp.readGPIO(1);
    if (input != btnlast_val && now - btnlast_time ) {
      btnlast_val = input;
      btnlast_time = now+100;
 
  if (input < 255) {
   Serial.print("Mcp B input "); Serial.println(input);
   delay(200);
   input= mcp.readGPIO(1);
   if (input < 255) {
   
   if ( input == 254 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(0) ) {
     Serial.print("0 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(0);
    } else {
     Serial.print("0 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(0);
    }    
   } 
   if ( input == 253 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(0) ) {
     Serial.print("0 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(0);
    } else {
     Serial.print("0 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(0);
    }    
   }
   if ( input == 251 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(1) ) {
     Serial.print("1 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(1);
    } else {
     Serial.print("1 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(1);
    }    
   } 
   if ( input == 247 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(1) ) {
     Serial.print("1 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(1);
    } else {
     Serial.print("1 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(1);
    }    
   }
   if ( input == 239 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(2) ) {
     Serial.print("2 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(2);
    } else {
     Serial.print("2 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(2);
    }    
   } 
   if ( input == 223 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(2) ) {
     Serial.print("2 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(2);
    } else {
     Serial.print("2 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(2);
    }    
   }
   if ( input == 191 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(3) ) {
     Serial.print("3 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(3);
    } else {
     Serial.print("3 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(3);
    }    
   } 
   if ( input == 127 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(3) ) {
     Serial.print("3 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(3);
    } else {
     Serial.print("3 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(3);
    }
   }    
   }    
  }
  }
 }  
}
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
 switch(channelNumber)
     { 
 case 0:
  if (pin == 101) {
  return mcp.digitalRead(0);
  }
  if (pin == 102) {
  return mcp.digitalRead(1);
  }
  break;
 case 1:
  if (pin == 103) {
  return mcp.digitalRead(2);
  }
  if (pin == 104) {
  return mcp.digitalRead(3);
  }
  break;
 case 2:
  if (pin == 105) {
  return mcp.digitalRead(4);
  }
  if (pin == 106) {
  return mcp.digitalRead(5);
  }
  break;
 case 3:
  if (pin == 107) {
  return mcp.digitalRead(6);
  }
  if (pin == 108) {
  return mcp.digitalRead(7);
  }
  break;
 case 4: 
  return digitalRead(3);
   break;  
 case 5:
  return digitalRead(14);
   break;  
 case 6:
  return digitalRead(12);
   break;  
 case 7:
  return digitalRead(13);
   break; 
     } 
}
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
 
 Serial.print("Pin:"); Serial.println(pin);
 Serial.print("Value:"); Serial.println(val);

  if (channelNumber == 0) {
   if (pin == 101){
    mcp.digitalWrite(0, val);
    return;
   }
   if (pin == 102){
    mcp.digitalWrite(1, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 1) {
   if (pin == 103){
    mcp.digitalWrite(2, val);
    return;
   }
   if (pin == 104){
    mcp.digitalWrite(3, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 2) {
   if (pin == 105){
    mcp.digitalWrite(4, val);
    return;
   }
   if (pin == 106){
    mcp.digitalWrite(5, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 3) {
   if (pin == 107){
    mcp.digitalWrite(6, val);
    return;
   }
   if (pin == 108){
    mcp.digitalWrite(7, val);
    return;
   }}
   
 return;
    
}
/*void sensorRead(){
 SuplaDevice.channelValueChanged(sensor_restore_channel, val == HIGH ? 1 : 0);
}*/

void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 SPIFFS.begin();
 pinMode(status_led,OUTPUT); 
 ticker.attach(0.8, tick);
 Wire.begin();
 Wire.setClock(100000L);
 mcp.begin();   // use default address 0
 
 mcp.pinMode(0, OUTPUT);
 mcp.pinMode(1, OUTPUT);
 mcp.pinMode(2, OUTPUT);
 mcp.pinMode(3, OUTPUT);
 mcp.pinMode(4, OUTPUT);
 mcp.pinMode(5, OUTPUT);
 mcp.pinMode(6, OUTPUT);
 mcp.pinMode(7, OUTPUT);
 mcp.pinMode(8, INPUT);
 mcp.pullUp(8, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(9, INPUT);
 mcp.pullUp(9, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(10, INPUT);
 mcp.pullUp(10, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(11, INPUT);
 mcp.pullUp(11, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(12, INPUT);
 mcp.pullUp(12, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(13, INPUT);
 mcp.pullUp(13, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(14, INPUT);
 mcp.pullUp(14, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(15, INPUT);
 mcp.pullUp(15, HIGH); // turn on a 100K pullup internally

 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 } 
 //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting Fs...");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     
    }
   }
  }
  
 if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback ();
 } else {
  Serial.println("No Double Reset Detected");
 }
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
   // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(101,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   102, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

  // CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(103,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   104, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(105,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   106, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(107,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   108, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected
 
 // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(3); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(14); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL6 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(12); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(13); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL8 - Ntc temperature sensor 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

 
 SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
 SuplaDevice.setName("Supla R4");

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
    
}

void loop() {

 drd.loop();

 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
  initialConfig = false; 
 } 

   if (savers0){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 0:");    
    Serial.println(inttmp0);    
    eeprom.eeprom_write(1, inttmp0); 
    Serial.print("read position 0:");
    eeprom.eeprom_read(1, &inttmp0);
    Serial.println(inttmp0);   
    savers0 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers1){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 1:");    
    Serial.println(inttmp1);       
    eeprom.eeprom_write(11, inttmp1); 
    Serial.print("read position 1:");
    eeprom.eeprom_read(11, &inttmp1);
    Serial.println(inttmp1);   
    savers1 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers2){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 2:");    
    Serial.println(inttmp2);    
    eeprom.eeprom_write(21, inttmp2); 
    Serial.print("read position 2:");
    eeprom.eeprom_read(21, &inttmp2);
    Serial.println(inttmp2);   
    savers2 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers3){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 3:");    
    Serial.println(inttmp3);       
    eeprom.eeprom_write(31, inttmp3); 
    Serial.print("read position 3:");
    eeprom.eeprom_read(31, &inttmp3);
    Serial.println(inttmp3);   
    savers3 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }   
    
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  ticker.attach(0.8, tick);
  tikOn = false;
  WiFi_up();
  } 
 
 SuplaDevice.iterate();
 
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
   ticker.detach();
   digitalWrite(status_led, HIGH);
   tikOn = false;
  break;

  case 9:   // --------------------- DISCONNECTED ----------------------
  if (tikOn = false){
   ticker.attach(0.8, tick);
   tikOn = true;
  }
  
  break;
 }
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 unsigned long ahora = millis();
 if (ahora >= wifimilis) {
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 WiFi.begin(); 
 }
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
}
// TRYB KONFIGURACJI
Aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji, w tym przypadku naciśnij Reset_Button 2 razy.
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępowego (AP).
Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia, musisz:
- zalogować się na https://cloud.supla.org (rejestracja jest bezpłatna)
- połączyć się z WiFi o nazwie „Supla R4” z dowolnego komputera z kartą sieci bezprzewodowej i przeglądarka internetowa.
- Otwórz stronę dostępu: http://192.168.4.1
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do WiFi, za pomocą którego urządzenie uzyska dostęp do Internetu.
- Wpisz adres serwera, identyfikator lokalizacji i hasło lokalizacji, które zostaną dostarczone po zalogowaniu się na cloud.supla.org
supla_R4_mcp23017_24C32_DOUT_16Mbit.rar
compiled firmware & library
(906.94 KiB) Pobrany 157 razy
kris
Posty: 12
Rejestracja: ndz lut 03, 2019 7:00 pm

ndz kwie 07, 2019 12:03 pm

Świetny projekt, czytelnie opisany :), dziękuję.

Mam pytanie związane z zasilaniem.
Załączniki
wemos.png
wemos.png (1.29 MiB) Przejrzano 5096 razy
elmaya
Posty: 962
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 07, 2019 12:39 pm

Możesz użyć zasilania 3.3V.
potrzebujesz niezależnego źródła zasilania dla przekaźników lub użyj ssr


You can use 3.3V power supply.
you need independent power source for the relays or use ssr
Rafaello
Posty: 99
Rejestracja: ndz maja 29, 2016 1:34 pm

sob kwie 20, 2019 3:35 pm

Witam

Co może być nie tak, co jakiś czas układ przechodzi w tryb kalibracji, lub ustawi się na 100% zamknięcia i nic nie działa. Dopiero po liku uruchomieniach moduł działa prawidłowo. Może jakaś mała podpowiedź.
elmaya
Posty: 962
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

ndz kwie 21, 2019 1:27 pm

Rafaello pisze:
sob kwie 20, 2019 3:35 pm
Witam

Co może być nie tak, co jakiś czas układ przechodzi w tryb kalibracji, lub ustawi się na 100% zamknięcia i nic nie działa. Dopiero po liku uruchomieniach moduł działa prawidłowo. Może jakaś mała podpowiedź.
sprawdź okablowanie i zasilanie
co widzisz w terminalu
Rafaello
Posty: 99
Rejestracja: ndz maja 29, 2016 1:34 pm

wt kwie 23, 2019 6:55 am

elmaya pisze:
ndz kwie 21, 2019 1:27 pm
Rafaello pisze:
sob kwie 20, 2019 3:35 pm
Witam

Co może być nie tak, co jakiś czas układ przechodzi w tryb kalibracji, lub ustawi się na 100% zamknięcia i nic nie działa. Dopiero po liku uruchomieniach moduł działa prawidłowo. Może jakaś mała podpowiedź.
sprawdź okablowanie i zasilanie
co widzisz w terminalu
Generalnie moduł działa, mam z nim połączenie, więc zasilanie czy okablowanie raczej nie. Natomiast po przeładowania bardzo często ustawia się na 100% zamknięcia, bez możliwości sterowania. Brak reakcji na przycisk otwarcia lub zamknięcia.
mlynekg
Posty: 13
Rejestracja: śr maja 31, 2017 6:39 am

ndz kwie 28, 2019 7:12 pm

Witam
Gratuluję super projektu.
Mam pytanie czy nie można rozbudować tego układu do obsługi 8 rolet ?
Bez obsługi czujników krańcowych.

Pozdrawiam
elmaya
Posty: 962
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: Sevilla

pn kwie 29, 2019 10:18 am

możesz połączyć inny mcp23017 równolegle z A0 podłączonym do 3.3v.

you can connect another mcp23017 in parallel with A0 connected to 3.3v.

Kod: Zaznacz cały

#include <FS.h>    // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include "SuplaDevice.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include "uEEPROMLib.h"
#include <DoubleResetDetector.h> 
#include <Ticker.h>   //for LED status
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}
Ticker ticker;
#define status_led 16 //D0 
#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

bool pr_wifi = true;
byte input=0;
byte btnlast_val=0;
unsigned long btnlast_time;
byte input2=0;
byte btnlast_val2=0;
unsigned long btnlast_time2;
int s;          //       ---------------- Status ------------------
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
bool tikOn = false;
#define BEGIN_PIN 100
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp2;
unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;
// uEEPROMLib eeprom;
uEEPROMLib eeprom(0x50);
int inttmp0 = -1;
bool savers0 = false;
int inttmp1 = -1;
bool savers1 = false;
int inttmp2 = -1;
//bool savert0 =false; 
bool savers2 = false;
int inttmp3 = -1;
bool savers3 = false;
int inttmp4 = -1;
bool savers4 = false;
int inttmp5 = -1;
bool savers5 = false;
int inttmp6 = -1;
bool savers6 = false;
int inttmp7 = -1;
bool savers7 = false;
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
/*const char* update_path = "/R4";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";*/

ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;

char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];

//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout      = 180; // seconds to run for wifi config

void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
  
     switch(channelNumber)
     {  
  case 0:
  if ((!mcp.digitalRead(0))&&(!mcp.digitalRead(1))){
   inttmp0 = position;
   savers0 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp0 = position;
   savers0 = true;  
   }
  break;
  case 1:
  if ((!mcp.digitalRead(2))&&(!mcp.digitalRead(3))){
   inttmp1 = position;
   savers1 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp1 = position;
   savers1 = true;  
   }
  break;
 case 2:
  if ((!mcp.digitalRead(4))&&(!mcp.digitalRead(5))){
   inttmp2 = position;
   savers2 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp2 = position;
   savers2 = true;  
   } 
  break;
  case 3:
  if ((!mcp.digitalRead(6))&&(!mcp.digitalRead(7))){
   inttmp3 = position;
   savers3 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp3 = position;
   savers3 = true;  
   }
  break;
  case 4:
  if ((!mcp2.digitalRead(0))&&(!mcp2.digitalRead(1))){
   inttmp4 = position;
   savers4 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp4 = position;
   savers4 = true;  
   }
  break;
  case 5:
  if ((!mcp2.digitalRead(2))&&(!mcp2.digitalRead(3))){
   inttmp5 = position;
   savers5 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp5 = position;
   savers5 = true;  
   }
  break;
 case 6:
  if ((!mcp2.digitalRead(4))&&(!mcp2.digitalRead(5))){
   inttmp6 = position;
   savers6 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp6 = position;
   savers6 = true;  
   } 
  break;
  case 7:
  if ((!mcp2.digitalRead(6))&&(!mcp2.digitalRead(7))){
   inttmp7 = position;
   savers7 = true;
   }
  if (position <= 100 || position >= 10100){
   inttmp7 = position;
   savers7 = true;  
   }
  break;
  } 
}

void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
 switch(channelNumber)
     {  
  case 0: 
   SuplaDevice.StopTimer();          
   eeprom.eeprom_read(1, &*position); 
   Serial.print("read position 0: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();
  break;
  case 1:
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(5, &*position); 
   Serial.print("read position 1: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 2:
  SuplaDevice.StopTimer();   
   eeprom.eeprom_read(11, &*position); 
   Serial.print("read position 2: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 3: 
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(15, &*position); 
   Serial.print("read position 3: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 4: 
   SuplaDevice.StopTimer();          
   eeprom.eeprom_read(21, &*position); 
   Serial.print("read position 4: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();
  break;
  case 5:
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(25, &*position); 
   Serial.print("read position 5: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 6:
  SuplaDevice.StopTimer();   
   eeprom.eeprom_read(31, &*position); 
   Serial.print("read position 6: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
  case 7: 
  SuplaDevice.StopTimer();    
   eeprom.eeprom_read(35, &*position); 
   Serial.print("read position 7: ");    
   Serial.println(*position);
   SuplaDevice.StartTimer();  
  break;
     }  
}

void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
 switch(channelNumber)
     {  
  case 0:
   SuplaDevice.StopTimer();
    if (!eeprom.eeprom_write(50, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 0");
    } else {
    Serial.println("0 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(55, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 0");
    } else {
    Serial.println("0 ct ok");
   }
   SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
 case 1:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(60, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 1");
    } else {
    Serial.println("1 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(65, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 1");
    } else {
    Serial.println("1 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 2:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(70, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 2");
    } else {
    Serial.println("2 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(75, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 2");
    } else {
    Serial.println("2 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 3:
  SuplaDevice.StopTimer();    
  if (!eeprom.eeprom_write(80, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 0");
    } else {
    Serial.println("3 ut ok");
   }delay(0);    
   if (!eeprom.eeprom_write(85, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 3");
    } else {
    Serial.println("3 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 4:
   SuplaDevice.StopTimer();
    if (!eeprom.eeprom_write(90, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 4");
    } else {
    Serial.println("4 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(95, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 4");
    } else {
    Serial.println("4 ct ok");
   }
   SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
 case 5:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(100, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 5");
    } else {
    Serial.println("5 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(105, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 5");
    } else {
    Serial.println("5 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 6:
  SuplaDevice.StopTimer();
  if (!eeprom.eeprom_write(110, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 6");
    } else {
    Serial.println("6 ut ok");
   }
   if (!eeprom.eeprom_write(115, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 6");
    } else {
    Serial.println("6 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 7:
  SuplaDevice.StopTimer();    
  if (!eeprom.eeprom_write(120, full_opening_time)) {
    Serial.println("Failed full_opening_time 7");
    } else {
    Serial.println("7 ut ok");
   }delay(0);    
   if (!eeprom.eeprom_write(125, full_closing_time)) {
    Serial.println("Failed full_closing_time 7");
    } else {
    Serial.println("7 ct ok");
   }
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 }  
}

void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
  switch(channelNumber)
     {  
 case 0: 
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(50, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(55, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));  
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 1:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(60, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(65, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 2:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(70, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(75, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 3:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(80, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(85, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time)); 
  SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
 case 4: 
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(90, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(95, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));  
  SuplaDevice.StartTimer();
 break;
 case 5:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(100, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(105, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 6:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(110, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(115, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
  SuplaDevice.StartTimer();  
 break;
 case 7:
  SuplaDevice.StopTimer(); 
  eeprom.eeprom_read(120, &*full_opening_time);
  eeprom.eeprom_read(125, &*full_closing_time);
  Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time)); 
  SuplaDevice.StartTimer(); 
 break;
     }       
}

void tick(){
 //toggle state
 int state = digitalRead(status_led); // get the current state
 digitalWrite(status_led, !state);   // set pin to the opposite state
}
void saveConfigCallback () {         //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(0.2, tick);
 
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");


 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 //add all your parameters here
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");

 wifiManager.setMinimumSignalQuality();

 // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla R8")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
  }  
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
  if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["update_path"] = update_path;
  json["update_username"] = update_username;
  json["update_password"] = update_password;

  File configFile = SPIFFS.open("/configV2.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  initialConfig = false; 
  ticker.detach();
  digitalWrite(status_led, HIGH);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { // 10k Ntc Adc to Gnd and 100k Resistor Adc to +3,3v
  
   int val = 0;
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
   val += analogRead(A0);
   delay(1);
   }
   val = val / 10;
   double V_NTC = (double)val / 1023;
   double R_NTC = (Rs * V_NTC) / (Vcc - V_NTC);
   R_NTC = log(R_NTC);
   double t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
   t = t - 273.15;
     
   return t; 
}
void supla_timer() {

 unsigned long now = millis(); {
  
    input= mcp.readGPIO(1);
    if (input != btnlast_val && now - btnlast_time ) {
      btnlast_val = input;
      btnlast_time = now+100;
 
  if (input < 255) {
   Serial.print("Mcp B input "); Serial.println(input);
   delay(200);
   input= mcp.readGPIO(1);
   if (input < 255) {
   
   if ( input == 254 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(0) ) {
     Serial.print("0 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(0);
    } else {
     Serial.print("0 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(0);
    }    
   } 
   if ( input == 253 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(0) ) {
     Serial.print("0 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(0);
    } else {
     Serial.print("0 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(0);
    }    
   }
   if ( input == 251 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(1) ) {
     Serial.print("1 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(1);
    } else {
     Serial.print("1 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(1);
    }    
   } 
   if ( input == 247 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(1) ) {
     Serial.print("1 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(1);
    } else {
     Serial.print("1 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(1);
    }    
   }
   if ( input == 239 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(2) ) {
     Serial.print("2 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(2);
    } else {
     Serial.print("2 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(2);
    }    
   } 
   if ( input == 223 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(2) ) {
     Serial.print("2 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(2);
    } else {
     Serial.print("2 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(2);
    }    
   }
   if ( input == 191 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(3) ) {
     Serial.print("3 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(3);
    } else {
     Serial.print("3 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(3);
    }    
   } 
   if ( input == 127 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(3) ) {
     Serial.print("3 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(3);
    } else {
     Serial.print("3 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(3);
    }
   }    
   }    
  }
  }
  input2= mcp2.readGPIO(1);
    if (input2 != btnlast_val2 && now - btnlast_time2 ) {
      btnlast_val2 = input2;
      btnlast_time2 = now+100;
 
  if (input2 < 255) {
   Serial.print("Mcp D input "); Serial.println(input2);
   delay(200);
   input2= mcp2.readGPIO(1);
   if (input2 < 255) {
   
   if ( input2 == 254 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(4) ) {
     Serial.print("4 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(4);
    } else {
     Serial.print("4 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(4);
    }    
   } 
   if ( input2 == 253 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(4) ) {
     Serial.print("4 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(4);
    } else {
     Serial.print("4 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(4);
    }    
   }
   if ( input2 == 251 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(5) ) {
     Serial.print("5 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(5);
    } else {
     Serial.print("5 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(5);
    }    
   } 
   if ( input2 == 247 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(5) ) {
     Serial.print("5 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(5);
    } else {
     Serial.print("5 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(5);
    }    
   }
   if ( input2 == 239 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(6) ) {
     Serial.print("6 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(6);
    } else {
     Serial.print("6 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(6);
    }    
   } 
   if ( input2 == 223 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(6) ) {
     Serial.print("6 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(6);
    } else {
     Serial.print("6 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(6);
    }    
   }
   if ( input2 == 191 ) {   
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(7) ) {
     Serial.print("7 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(7);
    } else {
     Serial.print("7 Reveal");
      SuplaDevice.rollerShutterReveal(7);
    }    
   } 
   if ( input2 == 127 ) {
    if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(7) ) {
     Serial.print("7 Stop");
      SuplaDevice.rollerShutterStop(7);
    } else {
     Serial.print("7 Shut");
      SuplaDevice.rollerShutterShut(7);
    }
   }    
   }    
  }
  }
 }  
}
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
 switch(channelNumber)
     { 
 case 0:
  if (pin == 101) {
  return mcp.digitalRead(0);
  }
  if (pin == 102) {
  return mcp.digitalRead(1);
  }
  break;
 case 1:
  if (pin == 103) {
  return mcp.digitalRead(2);
  }
  if (pin == 104) {
  return mcp.digitalRead(3);
  }
  break;
 case 2:
  if (pin == 105) {
  return mcp.digitalRead(4);
  }
  if (pin == 106) {
  return mcp.digitalRead(5);
  }
  break;
 case 3:
  if (pin == 107) {
  return mcp.digitalRead(6);
  }
  if (pin == 108) {
  return mcp.digitalRead(7);
  }
  break;
 case 4:
  if (pin == 109) {
  return mcp2.digitalRead(0);
  }
  if (pin == 110) {
  return mcp2.digitalRead(1);
  }
  break;
 case 5:
  if (pin == 111) {
  return mcp2.digitalRead(2);
  }
  if (pin == 112) {
  return mcp2.digitalRead(3);
  }
  break;
 case 6:
  if (pin == 113) {
  return mcp2.digitalRead(4);
  }
  if (pin == 114) {
  return mcp2.digitalRead(5);
  }
  break;
 case 7:
  if (pin == 115) {
  return mcp2.digitalRead(6);
  }
  if (pin == 116) {
  return mcp2.digitalRead(7);
  }
  break;
 case 8: 
  return digitalRead(3);
   break;  
 case 9:
  return digitalRead(14);
   break;  
 case 10:
  return digitalRead(12);
   break;  
 case 11:
  return digitalRead(13);
   break; 
     } 
}
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
 
 Serial.print("Pin:"); Serial.println(pin);
 Serial.print("Value:"); Serial.println(val);

  if (channelNumber == 0) {
   if (pin == 101){
    mcp.digitalWrite(0, val);
    return;
   }
   if (pin == 102){
    mcp.digitalWrite(1, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 1) {
   if (pin == 103){
    mcp.digitalWrite(2, val);
    return;
   }
   if (pin == 104){
    mcp.digitalWrite(3, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 2) {
   if (pin == 105){
    mcp.digitalWrite(4, val);
    return;
   }
   if (pin == 106){
    mcp.digitalWrite(5, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 3) {
   if (pin == 107){
    mcp.digitalWrite(6, val);
    return;
   }
   if (pin == 108){
    mcp.digitalWrite(7, val);
    return;
   }}
   if (channelNumber == 4) {
   if (pin == 109){
    mcp2.digitalWrite(0, val);
    return;
   }
   if (pin == 110){
    mcp2.digitalWrite(1, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 5) {
   if (pin == 111){
    mcp2.digitalWrite(2, val);
    return;
   }
   if (pin == 112){
    mcp2.digitalWrite(3, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 6) {
   if (pin == 113){
    mcp2.digitalWrite(4, val);
    return;
   }
   if (pin == 114){
    mcp2.digitalWrite(5, val);
    return;
   }}
  if (channelNumber == 7) {
   if (pin == 115){
    mcp2.digitalWrite(6, val);
    return;
   }
   if (pin == 116){
    mcp2.digitalWrite(7, val);
    return;
   }}
   
 return;
    
}

void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 SPIFFS.begin();
 pinMode(status_led,OUTPUT); 
 ticker.attach(0.8, tick);
 Wire.begin();
 Wire.setClock(100000L);

 mcp.begin();   // use default address 0 
 mcp.pinMode(0, OUTPUT);
 mcp.pinMode(1, OUTPUT);
 mcp.pinMode(2, OUTPUT);
 mcp.pinMode(3, OUTPUT);
 mcp.pinMode(4, OUTPUT);
 mcp.pinMode(5, OUTPUT);
 mcp.pinMode(6, OUTPUT);
 mcp.pinMode(7, OUTPUT);
 mcp.pinMode(8, INPUT);
 mcp.pullUp(8, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(9, INPUT);
 mcp.pullUp(9, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(10, INPUT);
 mcp.pullUp(10, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(11, INPUT);
 mcp.pullUp(11, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(12, INPUT);
 mcp.pullUp(12, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(13, INPUT);
 mcp.pullUp(13, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(14, INPUT);
 mcp.pullUp(14, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp.pinMode(15, INPUT);
 mcp.pullUp(15, HIGH); // turn on a 100K pullup internally

 mcp2.begin(1);   // use default address 0 
 mcp2.pinMode(0, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(1, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(2, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(3, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(4, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(5, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(6, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(7, OUTPUT);
 mcp2.pinMode(8, INPUT);
 mcp2.pullUp(8, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(9, INPUT);
 mcp2.pullUp(9, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(10, INPUT);
 mcp2.pullUp(10, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(11, INPUT);
 mcp2.pullUp(11, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(12, INPUT);
 mcp2.pullUp(12, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(13, INPUT);
 mcp2.pullUp(13, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(14, INPUT);
 mcp2.pullUp(14, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
 mcp2.pinMode(15, INPUT);
 mcp2.pullUp(15, HIGH); // turn on a 100K pullup internally

 if (WiFi.SSID()==""){
  //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");  
  initialConfig = true;
 } 
 //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting Fs...");
  if (SPIFFS.exists("/configV2.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/configV2.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    //json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
     strcpy(update_path, json["update_path"]);
     strcpy(update_username, json["update_username"]);
     strcpy(update_password, json["update_password"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 
 if (drd.detectDoubleReset()) {
  Serial.println("Double Reset Detected");
  ondemandwifiCallback ();
 } else {
  Serial.println("No Double Reset Detected");
 }
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
   // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(101,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   102, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

  // CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(103,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   104, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(105,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   106, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(107,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   108, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected
                 
   // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(109,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   110, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

  // CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(111,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   112, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(113,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   114, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected

   // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(115,   // Pin number where the 1st relay is connected
                   116, false);  // Pin number where the 2nd relay is connected
 
 // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(3); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(14); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL6 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(12); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(13); // Pin number where the sensor is connected

 // CHANNEL8 - Ntc temperature sensor 
 SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();

 
 SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);  //      ------Send Value to server -------
 SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);  //    ------- Read Value from server  -------
 SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);  //  ----------------------------- Status -----------------------------
 SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password
    
}

void loop() {

 drd.loop();

 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
 } 

   if (savers0){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 0:");    
    Serial.println(inttmp0);    
    eeprom.eeprom_write(1, inttmp0); 
    Serial.print("read position 0:");
    eeprom.eeprom_read(1, &inttmp0);
    Serial.println(inttmp0);   
    savers0 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers1){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 1:");    
    Serial.println(inttmp1);       
    eeprom.eeprom_write(5, inttmp1); 
    Serial.print("read position 1:");
    eeprom.eeprom_read(5, &inttmp1);
    Serial.println(inttmp1);   
    savers1 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers2){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 2:");    
    Serial.println(inttmp2);    
    eeprom.eeprom_write(11, inttmp2); 
    Serial.print("read position 2:");
    eeprom.eeprom_read(11, &inttmp2);
    Serial.println(inttmp2);   
    savers2 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers3){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 3:");    
    Serial.println(inttmp3);       
    eeprom.eeprom_write(15, inttmp3); 
    Serial.print("read position 3:");
    eeprom.eeprom_read(15, &inttmp3);
    Serial.println(inttmp3);   
    savers3 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }   
    if (savers4){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 4:");    
    Serial.println(inttmp4);    
    eeprom.eeprom_write(21, inttmp4); 
    Serial.print("read position 4:");
    eeprom.eeprom_read(21, &inttmp4);
    Serial.println(inttmp4);   
    savers4 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers5){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 5:");    
    Serial.println(inttmp5);       
    eeprom.eeprom_write(25, inttmp5); 
    Serial.print("read position 5:");
    eeprom.eeprom_read(25, &inttmp5);
    Serial.println(inttmp5);   
    savers5 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers6){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 6:");    
    Serial.println(inttmp6);    
    eeprom.eeprom_write(31, inttmp6); 
    Serial.print("read position 6:");
    eeprom.eeprom_read(31, &inttmp6);
    Serial.println(inttmp6);   
    savers6 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }
   if (savers7){
    SuplaDevice.StopTimer();
   Serial.print("write position 7:");    
    Serial.println(inttmp7);       
    eeprom.eeprom_write(35, inttmp7); 
    Serial.print("read position 7:");
    eeprom.eeprom_read(35, &inttmp7);
    Serial.println(inttmp7);   
    savers7 = false;
    SuplaDevice.StartTimer();
   }   
    
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
  pr_wifi = true;
 }
 else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (pr_wifi)){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
  pr_wifi = false;
  ticker.detach();
  digitalWrite(status_led, HIGH);
  
 MDNS.begin(host);
 httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
 httpServer.begin();
 MDNS.addService("http", "tcp", 81);
 Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);

 } 
 
 SuplaDevice.iterate();
 httpServer.handleClient();
 
 switch (s) {  //  ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:   // -----   STATUS_REGISTERED_AND_READY
   if (tikOn){      
   ticker.detach();
   digitalWrite(status_led, HIGH);
   tikOn = false;}
  break;

  case 9:   // --------------------- DISCONNECTED ----------------------
  if (!tikOn){
   ticker.attach(0.8, tick);
   tikOn = true;
  }
  
  break;
 }
}


// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();
    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };
  
    return -1;
  };
  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };
  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }
  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }
  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }
  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {

    WiFi_up();
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;
     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = &get_temperature;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;
     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 unsigned long ahora = millis();
 if (ahora >= wifimilis) {
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 WiFi.begin(); 
 }
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
}
supla_R8_Ota_DOUT_16Mbit.rar
compiled firmware
(264.74 KiB) Pobrany 104 razy
Maniek913
Posty: 260
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

pn kwie 29, 2019 8:12 pm

Właśnie przetestowałem wszechstronnie twój soft dla 4rolet i mogę podzielić się wnioskami:
Ogólnie wszystkie funkcje działają z jedną uwagą- czujnik nr4 na gpio13 nie może być używany - jego zadziałanie powoduje natychmiastowy reset układu i po ponownym połączeniu dopiero zmienia się jego stan, rozłączenie z masą już nie powoduje anomalii, ale każde kolejne zadziałanie robi bałagan.

Poza tym (ale to już wina samej supli bo to samo miałem z każdym urządzeniem dla rolet z większą ilością kanałów) jest problem podczas operowania grupami kanałów, w przypadku gdy wszystkie kanały w grupie są na jednym i tym samym urządzeniu. Wygląda to tak że coś nie nadąża z wysyłaniem bieżącego stanu rolet i kończy się tak że zadanie mimo że zostało fizycznie wykonane(np wszystkie rolety są zamknięte) to ta informacja nie jest odzwierciedlona w aplikacji. Czasami trzeba zaczekać kilkadziesiąt sekund po fizycznym zamknięciu na dotarcie znaczników w aplikacji do końca , a czasami to nie następuje w ogóle, wtedy przeglądając w aplikacji pojedyncze rolety niektóre widnieją jako nie zamknięte, lub częściowo zamknięte. Następnie chcąc taką roletę "domknąć" nie można tego zrobić, dopiero naciśnięcie przycisku otwierania powoduje synchronizację stanu faktycznego z wskaźnikiem i zarazem uruchamia ruch rolety w górę. Przy czterech roletach ten problem występuje stosunkowo rzadko, ale już w takim module arduino z 15 roletami to trzeba fuksa, aby grupa 10 rolet się zamknęła - tu też jest inny problem, bo mimo zwiększenia limitu urządzeń w grupie i dodania z powodzeniem wszystkich 15 do grupy i tak działa tylko pierwsze 10 szt. Więc na dzień dzisiejszy grupy kanałów w przypadku rolet nie działają.(dla kanałów wlącz-wyłącz pewnie będzie inaczej )
Ilustracja problemu :
https://www.youtube.com/watch?v=Ki4Qfak9btw&t=477s

Dziękuję za twój wkład w rozwój oprogramowania - Masz ode mnie Kawę :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 30, 2019 2:47 pm przez Maniek913, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek913
Posty: 260
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

pn kwie 29, 2019 8:23 pm

Mam problem z pay pal - masz może Revolut ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”