Stacja pogodowa

kuris
Posty: 120
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

czw lip 11, 2019 8:00 pm

A ja mam pytanie odnośnie ciśnienia z bme. Jak jest napisany soft bo u mnie pokazuje 973hPa a powinno wynosić w granicach 1010hPa bo mieszkam w górach 350 m n.p.m. Czy to da się w jakiś sposób skorygować???
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1233
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

czw lip 11, 2019 8:29 pm

W konfigu jest pole do wpisania wysokości ... przynajmniej było
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1361
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

czw lip 11, 2019 8:34 pm

shimano73 pisze:
czw lip 11, 2019 8:29 pm
W konfigu jest pole do wpisania wysokości ... przynajmniej było
W tym gui co jest nie ma pola na korekcji wysokości. Muszę to jeszcze ogarnąć jak właśnie wpisywać w eporom to co chcemy. Np
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1361
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

ndz lip 14, 2019 8:23 am

Robert Błaszczak pisze:
pn lip 08, 2019 5:22 am
Musi być podpięty BME. Bez tego nie ruszy.
a właśnie że ruszy :)

Kod: Zaznacz cały

Wire.begin(4,5);
  bme.begin(0x76);
// if (!bme.begin(0x76)) {
//  Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
//  while (1);
//  }
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1361
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

ndz lip 14, 2019 6:18 pm

Najnowsze dzieło:
Z BME280 - (nie musi być podłączony) - D1, D2 (I2C)
BH 1750 - D1, D2 (I2C)
Anemometr - wiatr na D13 (jak kontrakton to pull up)
Deszcz - D12 (kontrakton pull up)
.
STACJA_POGODY_BME_BH_WIND_RAIN.rar
(444.7 KiB) Pobrany 160 razy
skompiloiwane pod ESP Generic więc do WeMOs też wgra się. I Reszty też ?? Nie wiem niech mnie ktoś poprawi ewewntualnie.

Wgrywamy tak (wgrywałem do WeMos )
.
Clip.jpg
Clip.jpg (68.28 KiB) Przejrzano 1645 razy

Kod: Zaznacz cały

KOD:
/* *************************************************************************
 * 
 * Dzieki kolegom @wojtas567 i @Duch__ powstała ta wersja. 
 * 
 * 
 * Wszystkie potrzebne modyfikacja znajdują się w pliku "supla_settings.h" 
 * 
 * *************************************************************************
 */

 #include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#include <lck.h>
#include <Bounce2.h>
#include <Wire.h>

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>

#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne

#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>


#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#include <DHT.h>
#include <lck.h>

#include <BH1750FVI.h>
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);

#include "supla_settings.h"
#include "supla_eeprom.h"
#include "supla_web_server.h"

//################## WIATR ########################################
#define WindImpuls 13 // D7 - nr wejścia impulsatora anemometru
double diameter = 2.75;
double mph; //Utworzenie zmiennej mile/godzinę
double kmh; //Utowrzenie zmiennej km/h
double ms; // Utworzenie zmiennej m/s 
double pomiar[3];
int licz_pomiar;

//######################### DESZCZ #################################
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;
unsigned long curtime;

//#################################################################

int rawVoltage ;
float voltage;

extern "C" {
#include "user_interface.h"
}


#define DRD_TIMEOUT 5// Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);

const char* Config_Wifi_name = CONFIG_WIFI_LOGIN;
const char* Config_Wifi_pass = CONFIG_WIFI_PASSWORD;

const char* www_username;
const char* www_password;
const char* update_path = UPDATE_PATH;

WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Setup a DHT instance
ETSTimer led_timer;

//SUPLA ****************************************************************************************************

char Supla_server[MAX_SUPLA_SERVER];
char Location_id[MAX_SUPLA_ID];
char Location_Pass[MAX_SUPLA_PASS];
//*********************************************************************************************************//#############################################################

int half_revolution_time = 0; //Utworzenie zmiennej przechowującej
double rpm = 0; //Utworzenie zmiennej RPM (obroty)
unsigned long lastmillis = 0; //Utworzenie zmiennej long lastmilis

void rpm_fan() {
 unsigned long static last_event = 0;
 if (millis() - last_event < 5) {  //debouncing
  return;
 }
 half_revolution_time = (millis() - last_event);
 last_event = millis();
}

//##################################################################

void setup() {

 EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
 Serial.begin(115200);
 LightSensor.begin(); 
 delay(10);
 
 //WIATR 
 pinMode(WindImpuls, INPUT_PULLUP);  
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindImpuls), rpm_fan, FALLING);
 
 //DESZCZ
 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
  
  Wire.begin(4,5);
  bme.begin(0x76);
// if (!bme.begin(0x76)) {
//  Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
//  while (1);
//  }
 
  

  supla_led_set(LED_CONFIG_PIN);

 if ('1' != char(EEPROM.read(EEPROM_SIZE - 1))) {
  czyszczenieEEPROM();
  first_start();
  save_guid();
 }
 String www_username1 = String(read_login().c_str());
 String www_password1 = String(read_login_pass().c_str());

 www_password = strcpy((char*)malloc(www_password1.length() + 1), www_password1.c_str());
 www_username = strcpy((char*)malloc(www_username1.length() + 1), www_username1.c_str());

 if (drd.detectDoubleReset()) {
  drd.stop();
  gui_color = GUI_GREEN;
  Tryb_konfiguracji();
 }
 else gui_color = GUI_BLUE;

 delay(5000);
 drd.stop();

 //SuplaDevice *********************************************************************************************

 // SuplaDevice.addRelay(5);
 // SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5, 13);
 // SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, 14, 12);
 // SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
 // SuplaDevice.addSensorNO(4);
 // SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  SuplaDevice.addDHT22(); 
  SuplaDevice.addPressureSensor(); // cisnienie
  SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.addWindSensor();
  SuplaDevice.addRainSensor(); //deszcz czujnik
  
  
 // SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
 // SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
 //SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_BISTABLE);

 //*********************************************************************************************************

 // Pokaz_zawartosc_eeprom();
 read_guid();
 int Location_id = read_supla_id().toInt();
 strcpy(Supla_server, read_supla_server().c_str());
 strcpy(Location_Pass, read_supla_pass().c_str());

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 if (String(read_wifi_ssid().c_str()) == 0
   || String(read_wifi_pass().c_str()) == 0
   || String(read_login().c_str()) == 0
   || String(read_login_pass().c_str()) == 0
   || String(read_supla_server().c_str()) == 0
   || String(read_supla_id().c_str()) == 0
   || String(read_supla_pass().c_str()) == 0
   ) {

  gui_color = GUI_GREEN;


  Tryb_konfiguracji();
 }

 read_guid();
 my_mac_adress();

 
 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
 SuplaDevice.setName(SUPLA_DEVICE_NAME);

 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server, // SUPLA server address
          Location_id,         // Location ID
          Location_Pass);
 Serial.println();
 Serial.println("Uruchamianie serwera...");
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 createWebServer();

 httpUpdater.setup(&httpServer, UPDATE_PATH, www_username, www_password);
 httpServer.begin();
}

//************************** VOID LOOP *****************************************************************

void loop() {
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  WiFi_up();
 }
 else httpServer.handleClient();

 
 SuplaDevice.iterate(); 
 
//##########################################################


  if (millis() - lastmillis >= 1000) {
  //Aktualizuj co sekundę
  lastmillis = millis();     // Aktualizacja lastmillis
  
  noInterrupts();          // W trakcie kalkulacji wyącz obsĹę przerwań
  if (half_revolution_time>0) rpm = (30000 / half_revolution_time) ;   
  interrupts() ; //Przywróć przerwania
  if (rpm>0) {
   mph = diameter / 5 * 3.14 * rpm * 60 / 5280;//Odczyt prędkości wiatru w milach/godzinę
   mph = mph * 3.5; // Kalibracja błędu odczytu, wartość należy dobrać we własnym zakresie
   kmh = mph * 1.609;// Zamiana mil/godzine na km/h
   ms = kmh / 3.6;   
   Serial.print("Wind meter = ");
   Serial.print(ms);
   Serial.println(" m/s"); 
  }
    pomiar[licz_pomiar]=ms; 
   if ((pomiar[0]==pomiar[1]) and (pomiar[1]==pomiar[2]) and (pomiar[2]==pomiar[3])) {
     ms=0;   
   }
   licz_pomiar=licz_pomiar+1;  
   if (licz_pomiar==4) licz_pomiar=0;
 
 }

//##############################################################
}

//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
 float de;
 // Grab the current ms count for common calculations
 unsigned long curtime = millis();
 
 // Make sure we don't record bounces
 if ((curtime - tiptime) < interval) {
  return;
 }
// How long since the last tip?
 unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
 tiptime = curtime;
 
 // Calculate mm/hr from period between cup tips
 rainrate = 914400.0 / tipcount;
 
 Serial.print("Cup tip: ");
 Serial.print(tipcount);
 Serial.println("ms"); 
 
 Serial.print("Opady deszczu: ");
 Serial.print(rainrate/10);
 Serial.println("l/m2"); 
 Serial.println("mm/h"); 

}
//**********************************WYLICZ OPADY END ****************************************
//*********************************************************************************************************

// Supla.org ethernet layer
int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
 _supla_int_t size = client.available();

 if ( size > 0 ) {
  if ( size > count ) size = count;
  return client.read((uint8_t *)buf, size);
 };

 return -1;
};

int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
 return client.write((const uint8_t *)buf, count);
};

bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
 return client.connect(server, 2015);
}

bool supla_arduino_svr_connected(void) {
 return client.connected();
}

void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
 client.stop();
}

void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
 WiFi_up();
}


SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
 cb.get_pressure = get_pressure; 
 cb.get_distance= get_distance;
 cb.get_wind = &get_wind;
 cb.get_rain = get_rain;
 cb.get_rgbw_value = NULL;
 cb.set_rgbw_value = NULL;

 return cb;
}
//*********************************************************************************************************

void createWebServer() {

 // My_mac = my_mac_adress();
 httpServer.on("/", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(0));
 });

 httpServer.on("/set0", []() {

  save_wifi_ssid(httpServer.arg("wifi_ssid"));
  save_wifi_pass(httpServer.arg("wifi_pass"));
  save_login( httpServer.arg("modul_login"));
  save_login_pass(httpServer.arg("modul_pass"));
  save_supla_server(httpServer.arg("supla_server"));
  save_supla_hostname(httpServer.arg("supla_hostname"));
  save_supla_id(httpServer.arg("supla_id"));
  save_supla_pass(httpServer.arg("supla_pass"));

  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(1));
 });

 //************************************************************

 httpServer.on("/firmware_up", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_upddate());
 });

 //****************************************************************************************************************************************
 httpServer.on("/reboot", []() {
  if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
   return httpServer.requestAuthentication();
  httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(2));
  ESP.reset();
 }
        );
}

//****************************************************************************************************************************************
void Tryb_konfiguracji() {
 supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 100);
 my_mac_adress();
 Serial.println("Tryb konfiguracji");

 WiFi.disconnect();
 delay(1000);
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(Config_Wifi_name, Config_Wifi_pass);
 delay(1000);
 Serial.println("Tryb AP");
 createWebServer();
 httpServer.begin();
 Serial.println("Start Serwera");
 Modul_tryb_konfiguracji = 2;
 while (1) {
  httpServer.handleClient();
 }
}

void WiFi_up() {
 // WiFi.setOutputPower(20.5);
 supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 500);
 WiFi.disconnect();
 WiFi.hostname(String(read_supla_hostname().c_str()));
 WiFi.softAPdisconnect(true);

 String esid = String(read_wifi_ssid().c_str());
 String epass = String(read_wifi_pass().c_str());
 Serial.println("WiFi init");
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(esid);
 Serial.print("PASSWORD: ");
 Serial.println(epass);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(esid.c_str(), epass.c_str());

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.print("\nlocalIP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.print("subnetMask: ");
 Serial.println(WiFi.subnetMask());
 Serial.print("gatewayIP: ");
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
}

void first_start(void) {
 EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
 delay(100);
 EEPROM.write(EEPROM_SIZE - 1, '1');
 EEPROM.end();
 delay(100);
 save_login(DEFAULT_LOGIN);
 save_login_pass(DEFAULT_PASSWORD);
 save_supla_hostname(DEFAULT_HOSTNAME);

}

String read_rssi(void) {
 long rssi = WiFi.RSSI();
 return String(rssi) ;
}

//***************************** TEMP I WILGOTNOŚC *******************************************
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = bme.readTemperature();
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
  
  *humidity = bme.readHumidity();
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
   *temp = -275;
   *humidity = -1;
  }
 
  
}
//***************************** CIŚNIENIE *******************************************
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
  
 pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure()/100);
  Serial.println(" hPa");
  return pressure;  
 }
//***************************** LUX *******************************************
double get_distance(int channelNumber, double t) {

 // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);       //TEMT6000
  double lux = LightSensor.GetLightIntensity();   //BH1750
  t = abs(lux);
  Serial.print("Natezenie swiatla = ");
  Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
  delay(1250);
  return t;
 }
//***************************** WIATR *******************************************
double get_wind(int channelNumber, double last_val){
 
  double t = -275; 
  t=ms;
  return t;
}

//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************

double get_rain(int channelNumber, double t) {


//double t = -275; 
  t = rainrate*100;
  return t;
  
}  
//######################################## czujniki end ###############################


void supla_led_blinking_func(void *timer_arg) {
 int val = digitalRead(LED_CONFIG_PIN);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, val == HIGH ? 0 : 1);
}

void supla_led_blinking(int led, int time) {

 os_timer_disarm(&led_timer);
 os_timer_setfn(&led_timer, supla_led_blinking_func, NULL);
 os_timer_arm (&led_timer, time, true);

}

void supla_led_blinking_stop(void) {
 os_timer_disarm(&led_timer);
 digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0);
}
void supla_led_set(int ledPin) {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, 1);
}
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1598
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

pn lip 15, 2019 7:05 pm

QLQ pisze:
ndz lip 14, 2019 8:23 am
a właśnie że ruszy :)

Kod: Zaznacz cały

Wire.begin(4,5);
  bme.begin(0x76);
// if (!bme.begin(0x76)) {
//  Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
//  while (1);
//  }
:D Zgadza się. W taki sposób ruszy. Tyle że ten warunek został napisany celem sprawdzenia poprawności podłączenia i działania BME z poziomu monitora portu szeregowego, a jeszcze przed podłączeniem urządzenia do SUPLI :D
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Zybi
Posty: 1504
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

pn lip 15, 2019 8:20 pm

Ja w swoich kompilacjach z tego warunku nie rezygnuję.
kuris
Posty: 120
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

śr lip 17, 2019 11:30 am

A czy można już uwzględnić wysokość NPM co by ciśnienie było prawidłowe??
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 1361
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

śr lip 17, 2019 9:16 pm

kuris pisze:
śr lip 17, 2019 11:30 am
A czy można już uwzględnić wysokość NPM co by ciśnienie było prawidłowe??
Można. Muszę to jeszcze ogarnąć. Na razie braki czasu :(
kuris
Posty: 120
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

ndz lip 28, 2019 6:59 am

A czy korekty ciśnienia nie dało by się robić w CLOUD tak jak to jest przy czujnikach temperatury czy wilgotnośći??
Załączniki
IMG_20190728_085833.jpg
IMG_20190728_085833.jpg (154.03 KiB) Przejrzano 1382 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”