Supla Pushover x4 cd

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
piomar2
Posty: 368
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

sob mar 14, 2020 7:10 pm

Na sugestię kolegi @emg do programu dzwonka dołożyłem jeszcze dodatkowo link bezpośredni, który zadziała razem z uruchomieniem dzwonka. Można coś sobie dodatkowo wysterować... :roll:

Kod: Zaznacz cały

//wemos D1 mini
//D3 - konfiguracja 5 sek
//D2 - przycisk wyzwalania do masy
//D5 - przekaznik nr 1 "1" aktywny swiatlo z ust czasem
//D6 - przekaznik nr 2 "1" aktywny dzwonek
//dodatkowy link nr 2

/* pushover - Pushover
bike
bugle
cashregister
classical
cosmic
falling
gamelan
incoming 
intermission
magic
mechanical
pianobar
siren
spacealarm
tugboat
alien
climb
persistent
echo
updown
none 
*/ 

#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include "Pushover.h"
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

#define config_pin 0  //  wifi config
#define status_led 3  // D4 status Led 

bool pr_wifi = true;
bool start = true;      
int s;       
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000; 
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* shost = ".org";
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char D_Link_1[61];
char D_Link_2[61];

char Supla_name[51];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;     // seconds to run the wifi config

void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 digitalWrite(status_led, LOW);
 httpServer.stop();
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link", D_Link_1, 61);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Linkb", "Link_dowolny", D_Link_2, 61);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Dzwonek")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
   
      

void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------- Setup ----------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 delay(200);
 // pinMode(status_led,OUTPUT);
 //pinMode(3,OUTPUT);
 
 //**************************************
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);//"updown"
   pinMode(12,OUTPUT);
   digitalWrite(12, LOW); 
   
 //**************************************
 EEPROM.write(1,1);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 } 
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
 // ************************************************************
 // SuplaDevice.addSensorNO(2); //pin 2
 SuplaDevice.addRelay(14, LOW); // HIGH == LOW, and LOW == HIGH 
 // podanie impulsu "0" na 14 (D5) włącza lub wyłącza "1" na 15 (D8)
 // SuplaDevice.addRelayButton(15, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH); 
// ************************************************************
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 wifi_station_set_hostname(Supla_name); 

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password              

}
//----------------------------------------------------------------
void loop() 
{
     
 //--------------1--------------------
 
 if (digitalRead(4)==LOW){ 
  digitalWrite(12, HIGH); 
  direct_Link(1);//--- Link 1 -------
  direct_Link(2);//--- Link 2 -------
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("DZWONEK !!!");
 po.setSound("updown");
 po.send();
     }
     delay(500);
   digitalWrite(12, LOW);   
 //-----------------------------------
 
 
 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
 }
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["D_Link_2"] = D_Link_2;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
 }
 
 int C_W_read = digitalRead(config_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }
  
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  SuplaDevice.iterate();   
  if (pr_wifi == true){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
   long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
   pr_wifi = false;    
   httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
   httpServer.begin();
   delay(50);
  }
  if (pr_wifi == false){
   httpServer.handleClient(); 
   yield();
  
  }
  }
  }

//*****************KONIEC**********************************

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };  
    return -1;
  };  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 delay(500);
 pr_wifi = true;
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 }
}
void direct_Link(int link_num) {
    shost = Supla_server;
    String url = "";
    
      if (link_num == 1){ url = D_Link_1;}
     else if (link_num == 2){ url = D_Link_2;}
   else{return;}
   
 WiFiClientSecure dclient;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(shost);
 if (!dclient.connect(shost, 443)) {
  Serial.println("connection failed -------------------------------------------");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 dclient.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + shost + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (dclient.connected()) {
  String line = dclient.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = dclient.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {
 Serial.println("reply was:");Serial.println("=========="); 
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
    
 } else {Serial.println("failed ------------------------------------------------------");
   
 } 
}
Załączniki
Push_1_dzwonek_2pu_link.ino.d1_mini.zip
(306.88 KiB) Pobrany 65 razy
emg
Posty: 32
Rejestracja: sob sty 04, 2020 2:56 pm
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

sob mar 14, 2020 11:48 pm

dzięki, idziesz jak burza :)
piomar2
Posty: 368
Rejestracja: pt kwie 26, 2019 5:32 pm
Lokalizacja: Bukowice

ndz mar 15, 2020 8:47 am

Dziś z racji BARDZO szybko mijającego czasu i pogłębiającej się sklerozy... :( programik który nazwałem Supla_Timer.
Program działa następująco: po naciśnięciu przycisku na D1 do masy lub włączenie przekaźnika (D6) w cloudzie, wemos odlicza czas (ustawiamy w zmiennej "ileczasu" w minutach).
Przekaźnik aktywny - stan wysoki.
Jak minie ustawiony czas układ daje sygnał dźwiękowy i wyłącza przekaźnik. Cykl czasowy można przerwać wyłączając przekaźnik w cloudzie bądź przyciskiem na D1.

Sposób konfiguracji jest nietypowy dlatego opiszę w pkt.:

- wypełniamy w programie miejsca zaznaczone xxxx poza linią:
char Link_1[40]="/direct/xxx/xxxxxxxxxxxxxx/turn-off";
- kompilujemy i wgrywamy
- logujemy się do clouda i po włączeniu rejestracji czekamy aż pojawi się nowy "magiczny" zielony klocuszek a w środku 1 urządzenie (przekaźnik) które ustawiamy jako "Włącznik światła".
- kolejnym krokiem jest stworzenie do tego "Włącznika światła" linku bezpośredniego w opcji "wyłącz" i wklejamy go w linii:
char Link_1[40]="/direct/xxx/xxxxxxxxxxxxxx/turn-off";
- ponownie kompilujemy i wgrywamy do wemosa

I to FINAŁ. Możemy cieszyć się nowym gadżetem, który przypomni nam, że minął zadany czas. Sposób wykorzystania może być różny i zależy od Waszej inwencji. Na przykład kolega @Zibi (ten sketch to na Jego zapotrzebowanie) zastosuje to rozwiązanie do czasowego uruchamiania bojlera.

Kod: Zaznacz cały

/*
 * D1 - Przycisk włącz (do masy)
 * D6 - Wyjście na przekaźnik (aktywny stan wysoki)
 * D5 - piszczałka po zakończeniu aktywności
 * Czas aktywny ustawiamy w minutach w zmiennej "ileczasu"
 * link dodać po zarejestrowaniu w cloudzie i ponownie skompilować 
 * i wgrać. Link wyłącz: /direct/xxx/xxxxxxxxxxxx/turn-off 
 * dla przekaźnika
 */

#include <WiFiClientSecure.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>

#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
WiFiClient client;

//*******************************************************
const char* ssid   = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
const char* host = "svrX.supla.org";
char Link_1[40]="/direct/xxx/xxxxxxxxxxx/turn-off";
word ileczasu = 20; //ile minut
//*******************************************************

const int httpsPort = 443;
String url = "";
byte a=0;
unsigned long startTime;

//------------------------------------------------------
void setup() {
 Serial.begin(115200);
  pinMode(14, OUTPUT);
 digitalWrite(14, LOW);
 
//************************************************************************************************************** 
 // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x9C,0x66,0xD3,0x9B,0xB7,0x4B,0xC1,0x35,0x29,0xB0,0xDC,0x2F,0x8F,0xC1,0xD4,0xC6};
//https://www.supla.org/arduino/get-guid 
//**************************************************************************************************************
 
 // Ethernet MAC address
 uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  //----------------------------------------------------
 SuplaDevice.addRelayButton(12, 5, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
 //----------------------------------------------------
 
//*******************************************************************
 SuplaDevice.setName("Supla_Timer");
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          "svrX.supla.org", // SUPLA server address
          xxxx,         // Location ID 
          "xxxx");        // Location Password
//*******************************************************************
}
//------------
void loop() {
SuplaDevice.iterate();

if (digitalRead(12)==HIGH && a==0){ 
 Serial.println("aktywny");  
   startTime = millis(); 
   a=1;
}
if (digitalRead(12)==LOW) {a=0;}  
  if(millis()- startTime >= ileczasu*60000UL && a==1) {
  Serial.println("czas minal");  
  startTime = 0;
  startTime = millis(); 
  url = Link_1;
  direct_Link() ;
  a=0;
   digitalWrite(14, HIGH);
  delay(500);
   digitalWrite(14, LOW);
 } 
}
//-------------------------------------------------------- 
// Supla.org ethernet layer
int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
 _supla_int_t size = client.available();
 if ( size > 0 ) {
  if ( size > count ) size = count;
  return client.read((uint8_t *)buf, size);
 };
 return -1;
};
int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
 return client.write((const uint8_t *)buf, count);
};
bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
 return client.connect(server, 2015);
}
bool supla_arduino_svr_connected(void) {
 return client.connected();
}
void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
 client.stop();
}
void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
 }
}
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
 SuplaDeviceCallbacks cb;

 cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
 cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
 cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
 cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
 cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
 cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
 cb.get_temperature = NULL;
 //cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
 cb.get_rgbw_value = NULL;
 cb.set_rgbw_value = NULL;

 return cb;
}
 void direct_Link() {
 // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
 WiFiClientSecure client;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");

 Serial.println("request sent");
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = client.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 Serial.println("reply was:");
 Serial.println("==");
 Serial.println(line);
 Serial.println("==");
 Serial.println("closing connection");
} 
Pozdrawiam ...
Zibi
Posty: 291
Rejestracja: śr lip 31, 2019 9:20 am
Lokalizacja: Białogard

ndz mar 15, 2020 1:01 pm

Teraz bez zabawy z ust harmonagramu mogę odrazu włączyć na 2h, w Cloud jest do 1h. Dobra robota!
timonew
Posty: 14
Rejestracja: wt cze 18, 2019 5:12 pm

czw mar 19, 2020 12:52 pm

Opiszę kwestię dzwonka i rozwiązanie, w kodzie który jest kilka postów wyżej napotkałem problem, że powiadomienie pushover pojawiało się na telefonie dopiero po zakończeniu działania przekaźnika na D6 (realnie u mnie pojawiało się około 20sek po naciśnięciu dzwonka), z pomocą autora oprogramowania udało się ustalić źródło i rozwiązanie problemu, w poniższym kodzie poprawiona jest kolejność wykonywania działań, mianowicie najpierw jest wysyłane powiadomienie pushover, a dopiero później włączany jest przekaźnik D6, co realnie przekłada się u mnie na to, że niemalże natychmiastowo po naciśnięciu dzwonka pojawia się powiadomienie i gra dzwonek.

Może komuś jeszcze się przyda :)

Kod: Zaznacz cały

//wemos D1 mini
//D3 - konfiguracja 5 sek
//D2 - przycisk wyzwalania do masy
//D5 - przekaznik nr 1 "1" aktywny swiatlo z ust czasem
//D6 - przekaznik nr 2 "1" aktywny dzwonek
//dodatkowy link nr 2

/* pushover - Pushover
bike
bugle
cashregister
classical
cosmic
falling
gamelan
incoming 
intermission
magic
mechanical
pianobar
siren
spacealarm
tugboat
alien
climb
persistent
echo
updown
none 
*/ 

#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> 
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h> // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include "Pushover.h"
extern "C"
{
#include "user_interface.h"
}

#define config_pin 0  //  wifi config
#define status_led 3  // D4 status Led 

bool pr_wifi = true;
bool start = true;      
int s;       
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH; 
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0; 
long C_W_delay = 5000; 
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* shost = ".org";
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char D_Link_1[61];
char D_Link_2[61];

char Supla_name[51];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;     // seconds to run the wifi config

void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
void ondemandwifiCallback () {
 digitalWrite(status_led, LOW);
 httpServer.stop();
 WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
 WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
 WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link", D_Link_1, 61);
 WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Linkb", "Link_dowolny", D_Link_2, 61);
 WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");

 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
 wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
 wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2);
 wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
 wifiManager.addParameter(&custom_update_password);

 wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
 wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);

  if (!wifiManager.startConfigPortal("Dzwonek")) {
   Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
   
   Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
  }
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
  strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
  strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
  strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
  
 WiFi.softAPdisconnect(true);  // close AP
}
   
      

void status_func(int status, const char *msg) {   //  ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                     //  -- to check if we are registered and ready before restore from memory
}
void setup() { //------- Setup ----------------

 wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

 Serial.begin(115200);
 delay(200);
 // pinMode(status_led,OUTPUT);
 //pinMode(3,OUTPUT);
 
 //**************************************
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);//"updown"
   pinMode(12,OUTPUT);
   digitalWrite(12, LOW); 
   
 //**************************************
 EEPROM.write(1,1);
 
 if (WiFi.SSID()==""){
  initialConfig = true;
 } 
 
 WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.

  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],                
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], 
                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     
 // ************************************************************
 // SuplaDevice.addSensorNO(2); //pin 2
 SuplaDevice.addRelay(14, LOW); // HIGH == LOW, and LOW == HIGH 
 // podanie impulsu "0" na 14 (D5) włącza lub wyłącza "1" na 15 (D8)
 // SuplaDevice.addRelayButton(15, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH); 
// ************************************************************
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;     
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);  //print config data to serial on startup
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");

     strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
     strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
     strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
     strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
     strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]);
     strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);     
     strcpy(update_username, json["userkey"]);
     strcpy(update_password, json["apitoken"]);
    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
     initialConfig = true;
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 wifi_station_set_hostname(Supla_name); 

 SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); 
 SuplaDevice.setName(Supla_name);

 int LocationID = atoi(Location_id);
 SuplaDevice.begin(GUID,       // Global Unique Identifier 
          mac,        // Ethernet MAC address
          Supla_server,   // SUPLA server address
          LocationID,    // Location ID 
          Location_Pass);  // Location Password              

}
//----------------------------------------------------------------
void loop() 
{
     
 //--------------1--------------------
 
 if (digitalRead(4)==LOW){ 
 Pushover po = Pushover(update_password,update_username); 
 po.setDevice("Device");
 po.setMessage("DZWONEK !!!");
 po.setSound("updown");
 po.send(); 
  digitalWrite(12, HIGH); 
  direct_Link(1);//--- Link 1 -------
  direct_Link(2);//--- Link 2 -------
     }
     delay(500);
   digitalWrite(12, LOW);   
 //-----------------------------------
 
 
 if (initialConfig){
  ondemandwifiCallback () ;
 }
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["Supla_server"] = Supla_server;
  json["Location_id"] = Location_id;
  json["Location_Pass"] = Location_Pass;
  json["D_Link_1"] = D_Link_1;
  json["D_Link_2"] = D_Link_2;
  json["Supla_name"] = Supla_name;
  json["userkey"] = update_username;
  json["apitoken"] = update_password;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }
  json.prettyPrintTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  Serial.println("config saved");
  shouldSaveConfig = false;
  initialConfig = false; 
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ESP.restart();
  delay(5000); 
 }
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  WiFi_up();
 }
 
 int C_W_read = digitalRead(config_pin);{ 
  if (C_W_read != last_C_W_state) {      
   time_last_C_W_change = millis();
  }
  if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {   
   if (C_W_read != C_W_state) {   
    Serial.println("Triger sate changed");
    C_W_state = C_W_read;    
    if (C_W_state == LOW) {
    ondemandwifiCallback () ;
    }
   }
  }
  last_C_W_state = C_W_read;      
  }
  
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  SuplaDevice.iterate();   
  if (pr_wifi == true){
  Serial.println("");
  Serial.println("CONNECTED");
  Serial.print("local IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
   long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm"); 
   pr_wifi = false;    
   httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
   httpServer.begin();
   delay(50);
  }
  if (pr_wifi == false){
   httpServer.handleClient(); 
   yield();
  
  }
  }
  }

//*****************KONIEC**********************************

// Supla.org ethernet layer
  int supla_arduino_tcp_read(void *buf, int count) {
    _supla_int_t size = client.available();    
    if ( size > 0 ) {
      if ( size > count ) size = count;
      return client.read((uint8_t *)buf, size);
    };  
    return -1;
  };  
  int supla_arduino_tcp_write(void *buf, int count) {
    return client.write((const uint8_t *)buf, count);
  };  
  bool supla_arduino_svr_connect(const char *server, int port) {
     return client.connect(server, 2015);
  }  
  bool supla_arduino_svr_connected(void) {
     return client.connected();
  }  
  void supla_arduino_svr_disconnect(void) {
     client.stop();
  }  
  void supla_arduino_eth_setup(uint8_t mac[6], IPAddress *ip) {
  }

SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void) {
     SuplaDeviceCallbacks cb;     
     cb.tcp_read = &supla_arduino_tcp_read;
     cb.tcp_write = &supla_arduino_tcp_write;
     cb.eth_setup = &supla_arduino_eth_setup;
     cb.svr_connected = &supla_arduino_svr_connected;
     cb.svr_connect = &supla_arduino_svr_connect;
     cb.svr_disconnect = &supla_arduino_svr_disconnect;
     cb.get_temperature = NULL;
     cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
     cb.get_rgbw_value = NULL;
     cb.set_rgbw_value = NULL;     
     return cb;
}

void WiFi_up(){ // conect to wifi
 
 if (millis() > wifimilis) {
 WiFi.begin();
 delay(500);
 pr_wifi = true;
 Serial.println("CONNECTING WIFI"); 
 wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 }
}
void direct_Link(int link_num) {
    shost = Supla_server;
    String url = "";
    
      if (link_num == 1){ url = D_Link_1;}
     else if (link_num == 2){ url = D_Link_2;}
   else{return;}
   
 WiFiClientSecure dclient;
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(shost);
 if (!dclient.connect(shost, 443)) {
  Serial.println("connection failed -------------------------------------------");
  return;
 }
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);
 dclient.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + shost + "\r\n" +
        "User-Agent: ESP8266\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 Serial.println("request sent");
 while (dclient.connected()) {
  String line = dclient.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   Serial.println("headers received");
   break;
  }
 }
 String line = dclient.readStringUntil('}');
 line = line + "}";
 if (line.indexOf("true") >0) {
 Serial.println("reply was:");Serial.println("=========="); 
 Serial.println(line);
 Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
    
 } else {Serial.println("failed ------------------------------------------------------");
   
 } 
}
Załączniki
Push_2_dzwonek_2pu_link.ino.d1_mini.rar
(295.46 KiB) Pobrany 53 razy
emg
Posty: 32
Rejestracja: sob sty 04, 2020 2:56 pm
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

czw mar 19, 2020 1:45 pm

Przyda się, u mnie około 30s to trwało, dzięki. Zmiana to tylko kolejność w loopie?
timonew
Posty: 14
Rejestracja: wt cze 18, 2019 5:12 pm

czw mar 19, 2020 2:22 pm

Tak, to jedyna zmiana.
Awatar użytkownika
Xoggo
Posty: 179
Rejestracja: ndz mar 29, 2020 10:03 pm
Lokalizacja: Zbąszynek

czw kwie 30, 2020 5:35 pm

Panowie, mam problem z poprawnym działaniem Pushover.
Czy moglibyście mnie nakierować.
Otóż powiadomienie Pushover o podłączeniu do Wifi (znajdujące się w sekcji void setup) - działa (w obu opisanych poniżej przypadkach).
Natomiast powiadomienia Pushover (w sekcji void loop) działają tylko jeżeli mam skomentowane "SuplaDevice.iterate();"
Wówczas powiadomienia działają, lecz urządzenie nie jest widoczne w Cloud.
Jeżeli natomiast odkomentuje "SuplaDevice.iterate();", to urządzenie jest widoczne (sensor działa poprawnie), lecz powiadomienia o zwarciu do masy już nie działają.

Kod: Zaznacz cały

#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/network/esp_wifi.h>
     Supla::ESPWifi wifi("SSID", "password");   
#include "EspPush.h"
     byte a1=0;    
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
#include <supla/control/button.h>

void setup() {
 Serial.begin(115200);
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {XXXXXX}; 
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {XXXXXX};  
  
  Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;                 
  Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(1, true, true);        
  buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);   
  Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(3, true, true);        
  buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);  

  SuplaDevice.setName("XXX");                
  WiFi.softAPdisconnect(true);                      
  SuplaDevice.begin(GUID, "XX", "XX", AUTHKEY); 

// USTAWIENIA PUSHOVER 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(50);{
 EspPush po = EspPush("xxx","xxx");  
 po.setDevice("xxx");
 po.setMessage("Powiadomienie Wifi");
 po.setSound("bike");
 po.send();} 
}

void loop() { 
// SuplaDevice.iterate();

// USTAWIENIA PUSHOVER
 if (digitalRead(1)==LOW) {  
 a1=0; 
 EspPush po = EspPush("xxx","xxx");  
 po.setDevice("xxx");
 po.setMessage("Powiadomienie 1");
 po.setSound("bike");
 po.send();
 a1=1;}

 if (digitalRead(3)==LOW) {  
 a1=0;
 EspPush po = EspPush("xxx","xxxx");
  po.setDevice("xxx");
 po.setMessage("Powiadomienie 2");
 po.setSound("bike");
 po.send(); 
 a1=1;}

}
Awatar użytkownika
klew
Posty: 2016
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

czw kwie 30, 2020 8:47 pm

Xoggo pisze:
czw kwie 30, 2020 5:35 pm
Panowie, mam problem z poprawnym działaniem Pushover.
Czy moglibyście mnie nakierować.
Obstawiam, że brakuje Ci pamięci na nawiązanie drugiego połączenia sieciowego.
Dodaj w setup:

Kod: Zaznacz cały

wifi.enableSSL(false);
Awatar użytkownika
Xoggo
Posty: 179
Rejestracja: ndz mar 29, 2020 10:03 pm
Lokalizacja: Zbąszynek

czw kwie 30, 2020 9:12 pm

klew pisze:
czw kwie 30, 2020 8:47 pm
wifi.enableSSL(false);
Nie pomaga, ta sama sytuacja, powiadomienia działają ale nie widać urządzenia.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”