SUPLA Scripts

sdsi
Posty: 112
Rejestracja: wt lis 14, 2017 10:20 am

pn kwie 01, 2019 8:42 pm

Zniknęły na Twoim serwerze ikonki off przy światłach.
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2239
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

pn kwie 01, 2019 9:59 pm

PuteR pisze:
pn kwie 01, 2019 7:40 pm
v3.1.0-rc.1
...i cały czas mam wersję 3.0.0, jakoś inaczej należy to zrobić?
viewtopic.php?p=36580#p36580
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1309
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

pn kwie 01, 2019 11:20 pm

PuteR pisze:
pn kwie 01, 2019 7:40 pm
Zrobiłem aktualizację tymi komendami

Kod: Zaznacz cały

cd supla-scripts
git pull
docker/suplascripts.sh restart
i cały czas mam wersję 3.0.0, jakoś inaczej należy to zrobić?
Jeżeli masz zmiany w lokalnych plikach, a na pewno w jednym masz tak jak ja

Kod: Zaznacz cały

pi@raspberrypi:~/supla-scripts/docker $ git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
 (use "git pull" to update your local branch)
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  docker-compose.base.yml

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
to dodaj sobie go do stage, żeby git się nie czepiał i nie nadpisywał

Kod: Zaznacz cały

git add docker-compose.base.yml
potem jak dasz standardowo to poleci z pewnością

Kod: Zaznacz cały

git pull
./suplascripts.sh restart
Ale gdyby jednak nie pobierało paczki z releasem, z powodu problemów z rozwiązaniem nazwy githuba przez lokalny DNS(ja tak czasami mam, a config mamy podobny), to na malinie podmień na chwile w /etc/resolv.conf adres DNS na dowolny publiczny.

Kod: Zaznacz cały

Stopping SUPLA Scripts containers
Stopping suplascripts  ... done
Stopping suplascripts-db ... done
SUPLA Scripts containers has been stopped.
 ___ _  _ ___ _   _
 / __| | | | _ \ |  /_\
 \__ \ |_| | _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \ _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
        |_| by @fracz

Starting SUPLA Scripts containers
Building suplascripts
Step 1/10 : FROM php:7.1.27-apache-stretch
 ---> 42b69c7f2cf1
Step 2/10 : WORKDIR /var/www
 ---> Using cache
 ---> d2a8eaf25a2c
Step 3/10 : RUN apt-get update   && apt-get install -y --no-install-recommends    libicu-dev    libpq-dev    ca-certificates    ssl-cert    libcurl4-gnutls-dev    git    unzip    mysql-client    supervisor    cron    wget    zlib1g-dev   && update-ca-certificates   && docker-php-ext-install    pdo_mysql    opcache    curl    zip   && apt-get autoremove   && rm -r /var/lib/apt/lists/*
 ---> Using cache
 ---> 27d6434210ed
Step 4/10 : COPY utils/crontab /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> e873b5180d75
Step 5/10 : RUN { 		echo 'opcache.memory_consumption=128'; 		echo 'opcache.interned_strings_buffer=8'; 		echo 'opcache.max_accelerated_files=4000'; 		echo 'opcache.revalidate_freq=2'; 		echo 'opcache.fast_shutdown=1'; 		echo 'opcache.enable_cli=1'; 	} > /usr/local/etc/php/conf.d/opcache-recommended.ini   && a2enmod rewrite expires deflate ssl cgi alias env && a2ensite default-ssl   && chmod 0644 /etc/cron.d/suplascripts
 ---> Using cache
 ---> d98dcb248910
Step 6/10 : ENV SUPLA_SCRIPTS_VERSION=3.1.0
 ---> Running in 258096f561d6
Removing intermediate container 258096f561d6
 ---> 78dddc36cd2c
Step 7/10 : RUN wget -nc https://github.com/fracz/supla-scripts/releases/download/v${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}/supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz   && tar -xzf supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz -C .   && rm -f supla-scripts-${SUPLA_SCRIPTS_VERSION}.tar.gz   && chown -hR www-data:www-data .
 ---> Running in e7319e51a247
--2019-04-01 19:11:57-- https://github.com/fracz/supla-scripts/releases/download/v3.1.0/supla-scripts-3.1.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4, 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/88831177/66830680-545f-11e9-9ac5-c6c7066edfe0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20190401%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190401T191158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f19b81140da32dd52e0fe87310599ca3880d8a464ee65df5fa5f4bf6c2e05ca5&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsupla-scripts-3.1.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2019-04-01 19:11:58-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/88831177/66830680-545f-11e9-9ac5-c6c7066edfe0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20190401%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190401T191158Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=f19b81140da32dd52e0fe87310599ca3880d8a464ee65df5fa5f4bf6c2e05ca5&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsupla-scripts-3.1.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.165.51
Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.165.51|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1972118 (1.9M) [application/octet-stream]
Saving to: 'supla-scripts-3.1.0.tar.gz'

   0K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 3.53M 1s
  50K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.20M 1s
  100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3.44M 1s
  150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.69M 0s
  200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 599K 1s
  250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.86M 1s
  300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 420K 1s
  350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 385K 2s
  400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3.46M 1s
  450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 519K 1s
  500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 542K 2s
  550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 317K 2s
  600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.65M 2s
  650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 218K 2s
  700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 559K 2s
  750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 336K 2s
  800K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 259K 2s
  850K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 423K 2s
  900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 367K 2s
  950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 320K 2s
 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 396K 2s
 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 396K 2s
 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 270K 2s
 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 379K 1s
 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 314K 1s
 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 400K 1s
 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 405K 1s
 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 280K 1s
 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 382K 1s
 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 392K 1s
 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 332K 1s
 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 407K 1s
 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 403K 1s
 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 417K 1s
 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 588K 0s
 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 416K 0s
 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 416K 0s
 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 440K 0s
 1900K .......... .......... .....              100% 496K=4.3s

2019-04-01 19:12:05 (450 KB/s) - 'supla-scripts-3.1.0.tar.gz' saved [1972118/1972118]

tar: Removing leading `/' from member names
Removing intermediate container e7319e51a247
 ---> 2b1ef9efbd8c
Step 8/10 : COPY utils/supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf
 ---> a165211aa806
Step 9/10 : COPY utils/entrypoint.sh /usr/local/bin/docker-php-entrypoint
 ---> 95d334be09c6
Step 10/10 : CMD ["/usr/bin/supervisord", "--nodaemon", "--configuration", "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf"]
 ---> Running in 12f765e26015
Removing intermediate container 12f765e26015
 ---> 6b84c64a6d7e
Successfully built 6b84c64a6d7e
Successfully tagged suplascripts_suplascripts:latest
Starting suplascripts-db ... done
Recreating suplascripts ... done
SUPLA Scripts containers have been started
fracz pisze:
ndz mar 31, 2019 7:21 pm
v3.1.0-rc.1
 • Docker oparty o PHP 7.1 i Debian Stretch w związku ze zgłoszonymi problemami
 • Kokpit (strona główna po zalogowaniu) od razu pokazuje stan wszystkich kanałów, wraz z oznaczeniem stanu na ikonach (ale ikony domyślne)
Zgłaszajcie, jeśli coś padło bo zmiana delikatna...
@fracz, o ile w wersji v3.1.0-rc.1 wszystko z ikonami grało, o tyle po podniesieniu do v3.1.0 brak ikon od żarówek i włączników on/off, a nawet przy stanie włączonym jest ikona stanu odwrotnego, sam z resztą zobacz...
off.jpg
off.jpg (16.47 KiB) Przejrzano 3314 razy
on.jpg
on.jpg (19.67 KiB) Przejrzano 3314 razy
PioKar
Posty: 396
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

wt kwie 02, 2019 3:17 am

U mnie ikony już są ok.
ps: dziwne to z tymi ikonami już nie działa...
Awatar użytkownika
michael
Posty: 1178
Rejestracja: śr lis 09, 2016 8:00 am
Lokalizacja: Wojkowice

wt kwie 02, 2019 5:33 am

Potwierdzam brak ikon :)
Kabel ucięty na miarę zawsze jest za krótki...
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 1879
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

wt kwie 02, 2019 6:49 am

Brak ikon wynika ze zmian nazw w Cloud v2.3.6. Tak to już jest że jedno musi gonić drugie... Poprawię dziś.

Co zmieniacie w tym base, że macie tam zmiany? Może trzeba to inaczej zorganizować ;-)
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1309
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

wt kwie 02, 2019 7:34 am

fracz pisze:
wt kwie 02, 2019 6:49 am
Co zmieniacie w tym base, że macie tam zmiany? Może trzeba to inaczej zorganizować ;-)
Zmiana jest minimalna, ale wynika z konfiguracji supla+suplascripts+dns na jednym dockerze. Nie wiem czy to jest jakiś wewnętrzny problem dockera z routingiem, czy co, ale jak DNS jest w takim configu to aplikacje wewnątrz kontenerów błędnie rozwiązują nazwy domen, albo wcale tego nie robią. Być może tematu by nie było, gdyby ten DNS nie modyfikował adresów hostów, nie badałem tego bo znalazłem kiedyś takie rozwiązanie i przy tym zostałem.
Ta minimalna zmiana dotyczy statycznego wpisu do pliku /etc/hosts wewnątrz kontenera, żeby suplascripts widziało cloud

Kod: Zaznacz cały

extra_hosts:
   - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 1879
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

wt kwie 02, 2019 7:48 am

v3.1.1 z porawnymi ikonami wrzucone
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 1879
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

wt kwie 02, 2019 7:51 am

lesny8 pisze:
wt kwie 02, 2019 7:34 am
Zmiana jest minimalna, [...]

Kod: Zaznacz cały

extra_hosts:
   - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
Dorzuciłem Wam do ignora możliwość zdefiniowania dodatkowego pliku docker-compose.local.yml.

Konfiguracja powinna wyglądać tak:

Kod: Zaznacz cały

version: '3'

services:
 suplascripts:
  extra_hosts:
   - "mojadomena.pl:192.168.0.2"
I w pliku .env:

Kod: Zaznacz cały

COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.proxy.yml:docker-compose.local.yml
Wtedy Git nie będzie się czepiać przy releasach.
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 1879
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

wt kwie 02, 2019 9:29 am

Z nieznanego mi powodu po wrzuceniu wersji v3.1 dla części użytkowników (w liczbie 70) przestały się odświeżać tokeny OAuth dla Supli.
Clipboard - 2019-04-02 10_57_19.png
Clipboard - 2019-04-02 10_57_19.png (31.59 KiB) Przejrzano 3230 razy
Jeśli skrypty zachowują się u kogoś dziwnie, proszę o ponowne zalogowanie się do skryptów za pomocą SUPLA Cloud.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty użytkowników”